Konkurs „Teraz Polska Promocja” na najciekawsze prace magisterskie

Fundator: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Deadline: Czekamy na nowy termin

Nagrody pieniężne, publikacje, praktyki i staże czekają na autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski.

Tematyka prac magisterskich
Szeroko rozumiana promocja Polski, w tym promocja wizerunkowa, gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów, w kraju i na świecie.

Kto może wziąć udział w konkursie
Pracę magisterską może zgłosić sam autor lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora.

Nagrody
Nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50 tys. zł oraz nagrody specjalne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Fundacji PZU. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja”.

Termin nadsyłania prac upłynął: 17 października 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Patroni honorowi konkursu: Minister Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza.

Fundator

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"email: fundacja@terazpolska.plwww: http://www.terazpolska.plul. Górskiego 100-033 Warszawatel.: +48 22 2012690fax: +48 22 201 26 96