Lechstarter - granty na inicjatywy lokalne

Fundator: Kompania Piwowarska SA
Deadline: Czekamy na nowy termin

Celem Programu jest inspirowanie oraz wspieranie pozytywnych, oddolnych i prospołecznych zmian w polskich miastach.

Granty będą przeznaczone na wsparcie realizacji ogólnodostępnych i społecznie pożytecznych, lokalnych projektów. Działania można planować w ramach 3 obszarów tematycznych:

  1. innowacje dla miasta i ludzi (np. aplikacje ułatwiające poruszanie się; aplikacje i portale poprawiające jakość życia i pracy w mieście; otwarte sieci wifi, technologie usprawniające działanie budynków; miejsca i przestrzenie wykorzystujące najnowsze technologie, które ułatwiają funkcjonowanie) ,
  2. miejskie akcje i kooperacje (np. festiwale, pokazy mody; warsztaty; spotkania z ciekawymi ludźmi; targi rękodzieła; kina, teatry plenerowe, filmy, musicale, wystawy),
  3. nowa przestrzeń miejska (np. nowe miejsca wspólnych spotkań; ogrody społeczne, parki, skwery; odrestaurowanie zniszczonych, ulepszanie istniejących miejsc).

Budżet programu: 1 000 000 zł

Kwoty grantów: 5 grantów po 100 000 zł i 10 mikrograntów po 50 000 zł

Kto może ubiegać się o grant
Organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządowe osoby prawne, jak również przedsiębiorcy będący zarówno osobami prawnymi, tzw. ułomnymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego.

Organizacje mogą składać więcej niż jeden wniosek i otrzymać więcej niż jedno dofinansowanie.

Program będzie realizowany w następujących etapach:
a) Etap I (zgłaszanie projektów) trwający od 1 lutego 2017 r. od godz. 14.00 do 22 lutego 2017 r. do godz. 14.00,
b) Etap II (weryfikacja formalna i ocena zgłoszonych projektów przez jury) – do 31 marca 2017 r.
c) Etap III (głosowanie), trwający od 3 kwietnia 2017 r., od godz. 14:00 do 8 maja 2017 r., do godz.14:00,
d) Etap IV (realizacja zwycięskich projektów), trwający od 9 maja 2017 r. do 30 września 2017 r.

Termin składania wniosków: 22 lutego 2017 r., do godz. 14.00.

Więcej informacji