Lechstarter - granty na inicjatywy lokalne

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Kompania Piwowarska SA
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wsparcie realizacji ogólnodostępnych i społecznie pożytecznych, lokalnych projektów dotyczących zmian w przestrzeni miejskiej, prospołecznych innowacji i współpracy.

Celem Programu jest inspirowanie oraz wspieranie pozytywnych, oddolnych i prospołecznych zmian w polskich miastach. Granty będą przeznaczone na wsparcie realizacji ogólnodostępnych i społecznie pożytecznych, lokalnych projektów. Działania można planować w ramach obszaru tematycznego „Pozytywne zmiany w Twoim mieście”.

Budżet programu: 1 000 000 zł.

Kwoty dotacji:
- 5 Grantów po 100 000 zł;
- 7 Mikrograntów po 50 000 zł;
- 3 dotacje po 50 000 zł w ramach Akademii Grantów.

Kto może ubiegać się o grant
Organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządowe osoby prawne, jak również przedsiębiorcy będący zarówno osobami prawnymi, tzw. ułomnymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego. Organizacje mogą starać się o Grant i Mikrogrant, a osoby prywatne - mogą zgłaszać pomysły w ramach Akademii Grantów.

Organizacje mogą składać więcej niż jeden wniosek i otrzymać więcej niż jedno dofinansowanie.

Termin składania wniosków: 11 marca 2018 r., do godz. 14.00.

Więcej informacji