Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Deadline: Czekamy na nowy termin

Liderzy PAFW to program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego. Jest propozycją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju środowisk lokalnych a w szczególności do uczestników programów Fundacji.

Program trwa 12 miesięcy. Uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim. Pracują z tutorem – osobą wspierającą indywidualny rozwój, biorą udział w cyklu czterech szkoleń i warsztatów, uczestniczą w wizytach studyjnych w wybranych organizacjach. Po zakończeniu programu jako absolwenci pozostają z nami w ramach programu „Alumni”, w którym nadal mogą rozwijać swój liderski potencjał i aktywnie tworzyć sieć liderów.

Jeśli...
• aktywnie działasz w swojej społeczności lokalnej,
• realizowałeś/aś projekty w ramach programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
• chcesz wprowadzać zmiany w swoim środowisku?
• chcesz się rozwijać jako lider/ka

…możesz wziąć udział w programie!

Jak się zgłosić?
Wypełnij on–line formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie WWW.
Do zgłoszenia należy dołączyć dwa listy rekomendacyjne.

Termin składania wniosków upłynął: 08 marca 2017 r.
Po otrzymaniu informacji o nowym naborze program zostanie zaktualizowany, a informacja o kolejnej edycji znajdzie się również w eurodeskowym newsletterze Eurokursor - Granty.

Wybór uczestników Programu następuje na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych oraz rozmów kwalifikacyjnych.

Więcej informacji na stronie: http://www.liderzy.pl/opis_programu.php 
Szczegółowe informacje pod adresem e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

Fundator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnościemail: paff@pafw.plwww: http://www.pafw.plul. Królowej Marysieńki 4802-954 Warszawatel.: (22) 550 28 00fax: (22) 550 28 01