LIFE (2014–2020)

Fundator: Komisja Europejska DG ds. Środowiska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Głównym celem programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Program wspiera także działania informacyjne na rzecz ochrony środowiska.

W Polsce rolę punktu kontaktowego od 2008 r. pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dodatkowo proponując jedyny w Europie program współfinansowania projektów. NFOŚiGW konsultuje wnioski, organizuje spotkania informacyjne i szkolenia, odpowiada na pytania dotyczące programu.

Zasady finansowania
Maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu LIFE to 50 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Wyjątkowo, w odniesieniu do wniosków dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych określonych w dyrektywie ptasiej i dyrektywie siedliskowej można otrzymać 75 proc. kosztów. Wnioskodawcy mogą jednak dodatkowo aplikować o dofinansowanie projektów ze środków krajowych do NFOŚiGW, w wyniku czego łączna kwota dofinansowania może wynieść nawet 95% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski mogą składać:
· podmioty zarejestrowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, będące publicznymi lub prywatnymi organami, podmiotami lub instytucjami.
· Pojedynczy beneficjenci lub partnerstwa (partnerstwa mogą być międzynarodowe, ale działania powinny mieć miejsce na terytorium UE.

Terminy składania wniosków dla akcji związanych z działaniami dotyczącymi środowiska oraz klimatu
(w ramach dwóch podprogramów - Environment oraz Climate Action):

 „Traditional” projects:
     - Climate Change Mitigation (łagodzenie skutków zmiany klimatu) - 7 września 2016 r.
     - Climate Change Adaptation (przystosowanie do skutków zmiany klimatu) - 7 września 2016 r.
     - Climate Governance & Information (zarządzanie i Informacja dot. klimatu) - 7 września 2016 r.
     - Environment & Resource Efficiency (wydajność zasobów i środowiska) - 12 września 2016 r.
     - Nature & Biodiversity (przyroda i różnorodność biologiczna) - 15 września 2016 r.
     - Environmental Governance & Information (zarządzanie i informacja dot. środowiska) - 15 września 2016 r.
– Preparatory projects: 20 września 2016 r.;
– Integrated projects: 
     - faza I – koncepcja: 26 września 2016 r.;
     - faza II – cały wniosek: 15 marca 2017 r. dla podprogramu Environment i 15 kwietnia 2017 r. dla podprogramu Climate Action.
– Technical Assistance projects: 15 września 2016 r.;
– Dotacje na działalność operacyjną - współfinansowanie projektów LIFE ze środków NFOŚiGW: termin upłynął 6 lipca 2015 r.

Budżet programu w 2016 r.: 337 536 184 euro.

Wszystkie wnioski (za wyjątkiem współfinansowania) można składać do godz. 16 czasu brukselskiego.

Informacje na stronie NFOŚiGW
Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Środowiskawww: http://ec.europa.eu/dgs/environment/European CommissionEnvironment DGB - 1049 BrusselsBelgium

Koordynator

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejemail: fundusz@nfosigw.gov.plwww: http://www.nfosigw.gov.plul. Konstruktorska 3a02-673 Warszawatel.: (22) 45 90 100