Masz głos, masz wybór

Fundator: Fundacja im. Stefana Batorego
Deadline: Czekamy na nowy termin
Ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy, ponad podziałami politycznymi.

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Fundacja pomaga samorządom pozostać w bliskim kontakcie z mieszkańcami, prowadzić dialog i reagować na potrzeby obywateli.

Program jest skierowany do:
grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, bibliotek, szkół, domów kultury i lokalnych mediów działających na rzecz współpracy z władzami samorządowymi na poziomie gminy lub miasta.

Uczestnicy programu mogą starać się o minigrant w wysokości 500 zł na jedno realizowane zadanie (można jednak realizować więcej zadań).

W edycji 2015 wyszczególniono 5 obszarów, w ramach których można realizować działania:
1. Budżet obywatelski.
2. Dostępni radni.
3. Inicjatywa lokalna.
4. Przestrzeń dla ludzi.
5. Lepsze instytucje.

Podczas realizacji działań można otrzymać następujące wsparcie:
- merytoryczne,
- eksperckie,
- wizytę eksperta lub konsultanta programu,
- pomoc w angażowaniu mieszkańców i nawiązywania współpracy z władzami,
- materiały informacyjne,
- listy potwierdzające i certyfikat,
- możliwość udziału w szkoleniach (w przypadku otrzymania minigrantu obecność na szkoleniu jest obowiązkowa).

Po każdej edycji przyznawana jest nagroda Super Samorząd 2015.

Termin zgłoszeń: 12 kwietnia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Fundator

Fundacja im. Stefana Batoregoemail: batory@batory.org.plwww: http://www.batory.org.plul. Sapieżyńska 10a00-215 Warszawatel.: +48 22 536 02 00fax: +48 22 536 02 20