Mega Misja - program edukacji cyfrowej w świetlicach szkolnych

Fundator: Fundacja Orange
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program edukacyjny rozwijający kompetencje cyfrowe, przeznaczony dla świetlic szkół podstawowych.

Program ma charakter zabawy w cyfrowe laboratorium, a jego celem jest umożliwienie uczniom kontaktu z nowoczesną edukacją, budowanie i rozwój kompetencji cyfrowych oraz odkrywanie pożytecznych stron nowych technologii.

Pozostałe cele programu:
- rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej;
- budowanie społeczności wychowawców świetlic;
- upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii;
- angażowanie rodziców w proces edukacji cyfrowej dzieci;
- doposażenie świetlic szkolnych w materiały edukacyjne.

Do kogo skierowany jest program
Beneficjentami programu są uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, publicznych lub niepublicznych (o uprawnieniach szkoły publicznej), korzystający ze świetlic szkolnych, wychowawcy świetlic oraz otoczenie szkolne.

Zgłoszenia
Zgłoszenia placówki do udziału w programie – po uzyskaniu zgody dyrekcji – dokonuje Lider, poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora.

Warunkiem zgłoszenia się do programu jest dostępny na wyposażeniu świetlicy komputer z dostępem do internetu oraz rzutnik lub tablica multimedialna oraz przesłanie krótkiego filmiku promującego świetlicę.

Inne korzyści z udziału w programie
Za realizację zaplanowanych działań i aktywność uczestnicy będą otrzymywać artykuły plastyczne, książki, audiobooki, sprzęt multimedialny potrzebny do wykonywania kolejnych zadań, gry planszowe oraz ewentualnie zabawki i pomoce edukacyjne.

Termin zgłoszeń: 15 maja 2019 r., do godziny 17:00.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Orangeemail: fundacja@orange.comwww: http://fundacja.orange.pl/Aleje Jerozolimskie 16002-326 WarszawaMA, PLtel.: 22 527 40 14