Międzynarodowa nagroda dla mediów obywatelskich

Fundator: Youth4Media
Deadline: Czekamy na nowy termin

Piąta edycja Międzynarodowej Nagrody dla Mediów Obywatelskich ma na celu uhonorowanie najlepszych prac w dziedzinie mediów obywatelskich, w dwóch kategoriach: audio i wideo. Konkurs skierowany jest do producentów prywatnych, niekomercyjnych.

Kategorie

Jury przyznaje nagrody w następujących kategoriach:
• wideo (krótki film, film telewizyjny, film internetowy itp.)
• audio (spot radiowy, nagranie internetowe itp.)
Nagrania nie powinny być dłuższe niż 20 minut.
 
Nagrody
– kategoria wideo
1. nagroda: 1000 euro, trofeum, certyfikat
2. nagroda: udział w międzynarodowym obozie medialnym, trofeum, certyfikat
3 miejsce: 300 euro, trofeum, certyfikat
– kategoria audio:
1. nagroda: 300 euro, trofeum, certyfikat
 
Uczestnicy

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział uczestnicy indywidualni, grupy, stowarzyszenia, inicjatywy obywatelskie, klasy szkolne, skierowany jest jednak przede wszystkim do producentów, aktorów i zespołów redakcyjnych działających w branży mediów obywatelskich.
 
Zapisy

Zgłaszane prace powinny zostać utworzone między 1 października 2015 r. a 30 września 2016 r.
Każdy uczestnik/ grupa może przesłać tylko jedną pracę w danej kategorii.

Tematyka
Our World, our Dignity, our Future - Sustainable Development and Engagement (Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość - zrównoważony rozwój i zaangażowanie).

Termin nadsyłania prac upłynął: 30 września 2015 r.
W 2016 r. nie było kolejnej edycji nagrody.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej.