Międzynarodowa Szkoła letnia w USA (UNAOC-EF Summer School)

Fundator: United Nations Alliance of Civilizations
Deadline: Czekamy na nowy termin

Tygodniowa Szkoła Letnia dla młodych ludzi z całego świata, organizowana przez Sojusz Cywilizacji ONZ (UNAOC) we współpracy z Education First.Szkoła jest okazją do dialogu, lepszego zrozumienia i wykorzystania różnorodności, która może stać się narzędziem kształtowania tożsamości zdrowszego, bezpieczniejszego, bardziej pokojowego i otwartego świata.W 2015 r. odbędzie się druga edycja Szkoły Letniej (UNAOC-EF Summer School). Impreza odbędzie się w Tarrytown, w stanie Nowy Jork (USA), w dniach 13–20 czerwca 2015 r.

Główne cele Szkoły Letniej
– Wzmocnienie pozycji młodych ludzi poprzez zwiększenie ich umiejętności i kompetencji międzykulturowych;
– poprawa zdolności młodzieży do angażowania się w przygotowanie i realizację wspólnych działań o charakterze międzynarodowym;
– ułatwienie współpracy i wymian między młodymi ludźmi;
– rozwój sieci absolwentów jako ważnej platformy dla wspólnego działania i rozwiązywania globalnych wyzwań.

Kto może wziąć udział
Młodzi ludzie z całego świata w wieku18–35 lat. Kandydaci muszą:
– być związani z placówką, organizacją lub siecią organizacji, których działalność ma charakter młodzieżowy lub jest ukierunkowana na pracę z młodzieżą/ na rzecz młodzieży (np.: NGO, rada młodzieży, liceum, uniwersytet, sieć albo platforma młodzieżowa), lub
– być przedsiębiorcami społecznymi, bloggerami, stażystami lub wolontariuszami;
– posiadać ważny paszport;
– komunikować się w języku angielskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym.Zakwalifikowanym uczestnikom organizator zapewnia: przelot, zakwaterowanie i wyżywienie oraz wszystko, co związane jest z udziałem w imprezie.

Termin zgłoszeń upłynął: 9 marca 2015 r., o 23:59 (EST).
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji