Międzynarodowe szkolenia zawodowe dla młodzieży w Europejskich Centrach Młodzieży

Fundator: Rada Europy - Dyrekcja ds. Młodzieży i Sportu
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dyrekcja ds. Młodzieży i Sportu w Radzie Europy oferuje program szkoleniowy, na który składają się kursy uzupełniające wcześniejsze wykształcenie i doświadczenia zdobyte przez uczestników. Podstawowy cel kursu to promocja udziału młodzieży w życiu publicznym na szczeblu europejskim oraz podnoszenie jakości działań młodzieżowych o wymiarze międzykulturowym.

Oferta kursów szkoleniowych jest bardzo bogata. Przeznaczona jest dla liderów młodzieżowych, multiplikatorów, młodych liderów demokratycznych, badaczy, pracowników służby cywilnej i trenerów szkolących pracowników młodzieżowych. Celem kursów jest rozwijanie kompetencji i umiejętności pracowników młodzieżowych w Europie. Tematyka kursów jest bardzo szeroka. obejmuje takie zagadnienia jak praca w międzynarodowych strukturach młodzieżowych, międzynarodowa współpraca młodzieży, szkolenia dla młodzieży, zarządzanie konfliktem, edukacja z zakresu praw człowieka, europejskie obywatelstwo, uczestnictwo młodzieży i obywatelstwo demokratyczne. Kursy szkoleniowe mają formę 5-10 dniowych seminariów. Kursy długoterminowe składają się z dwóch seminariów i praktyk.

 

Na szkolenia składają się:
- program szkoleniowy Europejskich Centrów Młodzieży,
- Program Partnerstwa dotyczącego Szkolenia Zawodowego Młodzieży,
- Program Pomocy i Wparcia,
- Młodzieżowy Program Edukacji dotyczącej kwestii Praw Człowieka.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
· mieć od 18 do 30 lat
· aktywnie uczestniczyć lub pracować w organizacji młodzieżowej
· posługiwać się angielskim lub francuskim
· być nominowanym przez organizację lub sieć młodzieżową.

 

 

Fundator

Rada Europy - Dyrekcja ds. Młodzieży i Sportuemail: youth@coe.intwww: http://www.coe.int/Youth/1, Quai JacoutotDirectorate of Youth and SportEuropean Youth Centre StrasbourgF- 67000 Strasbourg30, Rue Pierre de Coubertintel.: + 33 3 88 41 23 00fax: + 33 3 88 41 27 77