Międzynarodowy konkurs BBC na radiową sztukę teatralną

Fundator: British Council and the BBC World Service
Deadline: Czekamy na nowy termin

Międzynarodowy konkurs na radiową sztukę teatralną jest przeznaczony dla osób mieszkających poza Wielką Brytanią, powyżej 18 roku życia.

Słuchowisko powinno trwać nie dłużej niż 53 minuty i być rozpisane na maksimum 6 postaci.

Konkurs obejmuje dwie kategorie uczestników:
1. Pisarze, dla których język angielski jest językiem ojczystym
2. Pisarze, dla których język angielski jest językiem wyuczonym

Kryteria
Sztuka musi być napisana w języku angielskim, nie może być wcześniej publikowana ani wykorzystywana przez żadne medium. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Nagrody
Zwycięzcy z każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne: 2200 funtów szterlingów, pokrycie kosztów podróży oraz zakwaterowania w Londynie, które wiążą się z uczestnictwem w gali przyznania nagród oraz obserwacją nagrania radiowego własnej sztuki dla BBC World Service.

Organizatorzy przyznają również nagrodę im. Georgi Markova dla najbardziej obiecującego autora. Zwycięzca tej kategorii będzie mieć możliwość przyjazdu do Londynu na dwa tygodnie (organizatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania), z których jeden tydzień spędzi w BBC's London Radio Drama, a drugi w BBC World Service. Nagroda obejmuje również udział w gali przyznania nagród.

Termin zgłaszania prac: 31 stycznia 2016 r.
Więcej informacji