Międzynarodowy Młodzieżowy Konkurs na bloga

Fundator: CIPE – Centrum na rzecz Międzynarodowej Przedsiębiorczości Prywatnej
Deadline: Czekamy na nowy termin

CIPE – Centrum na rzecz Międzynarodowej Przedsiębiorczości Prywatnej (Center for International Private Enterprise) prowadzi co roku międzynarodowy Młodzieżowy konkurs na bloga.

Konkurs poprzednio znany był jako Międzynarodowy Młodzieżowy Konkurs na Esej.

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do dzielenia się swoimi przemyśleniami.

Prace - do 750 słów - mają odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę w rozwoju międzynarodowym odgrywają reformy demokratyczne i gospodarcze.

Dostępne są trzy kategorie konkursowe.

Kto może uczestniczyć
Doświadczeni i początkujący blogerzy z całego świata.

Nagrody
Autorzy najlepszych blogów w każdej kategorii otrzymają po 250 USD. Kolejne miejsca to nagrody odpowiednio po 100 i 75 USD.CIPE opublikuje wszystkie dziewięć zwycięskich wpisów na swoim blogu i jako część swojej serii artykułów Economic Reform Feature Service.

Termin upłynął: 14 października 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora