Młodzieżowa Stolica Europy 2021

Fundator: Europejskie Forum Młodzieży
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejskie Forum Młodzieży szuka miast-kandydatów na Młodzieżową Stolicę Europy 2021. Miano Młodzieżowej Stolicy Europy miasto otrzymuje na jeden rok, podczas którego angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym.

Inicjatywa ma przyczynić się do rozwoju nowych pomysłów i innowacyjnych projektów, dzięki którym wzrośnie aktywne uczestnictwo młodych ludzi społeczeństwie. Ma też stanowić przykład rozwoju europejskich miast pod kątem młodzieży. Pierwszą Młodzieżową Stolicą Europy był Rotterdam.

Miasto może zostać Młodzieżową Stolicą Europy jeśli wyróżnia się w pozytywny sposób i posiada ambitny program wzmacnia i wspierania młodzieży. Tytuł przyznaje jury składające się z europejskich organizacji młodzieżowych i partnerów instytucjonalnych.

Kto może składać wnioski:
Aplikacje mogą składać wszystkie władze lokalne (miasta lub grupy miast, metropolie, aglomeracje) z krajów Unii Europejskiej i należące do Rady Europy.

Terminy aplikowania
- Termin zgłoszeń koncepcji: 21 lutego 2018 r., (opłata 300 euro przed upływem deadline'u na zgłoszenia)
- Termin nadesłania kompletnej aplikacji: 3 czerwca 2018 r. (opłata 700 euro przed upływem deadline'u na zgłoszenia)
- Termin pełnego uzupełnienia aplikacji: 30 września 2018 r.
We wszystkich podanych terminach mozna aplikować do godz. 23:59.

Więcej informacji