Młodzieżowe Warsztaty Medialne M100

Fundator: M100 Sanssouci Colloquium
Deadline: Czekamy na nowy termin

M100 Młodzi Dziennikarze Europejscy, Miasto Poczdam oraz Potsdam Media International e.V. oferują młodym dziennikarzom możliwość kontaktu z największymi osobistościami mediów z całej Europy, łącznie z krajami spoza EU.

Warsztat odbędzie się 12-18 września 2015 r. w Poczdamie, w Niemczech i jest skierowany do młodego pokolenia dziennikarzy i redaktorów w wieku od 18 do 26 lat, z Krajów Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Białoruś, Armenia i Azerbejdżan) , jak również z Niemiec. Uczestnicy dowiedzą się czym jest propaganda: jakie są jej cele, jak ją rozpoznawać i jak jej przeciwdziałać. Nauczą się również weryfikować informacje.

Oprócz zdobycia praktycznej i teoretycznej wiedzy związanej z dziennikarstwem i pracą dziennikarza, celem warsztatu będzie sprzyjanie tworzeniu się długoterminowych więzi i kontaktów między uczestnikami.

Jak aplikować
Młodzi dziennikarze między 18 a 26 rokiem życia mogą aplikować wysyłając krótki tekst napisany w języku angielskim (maksymalnie 5000 znaków, łącznie ze spacjami) na temat: Dziennikarstwo a polityka, propaganda i więzienie (Journalism between politics, propaganda and prison”).

Aplikacje powinny zawierać krótkie cv i list motywacyjny, zawierający krótkie wyjaśnienie motywów aplikowania na ten warsztat. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.Organizatorzy Medialnych Warsztatów Młodzieżowych M100 zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów. Przewidziane jest pokrycie kosztów podróży.

Wnioski należy wysyłać na adres: s.sasse@m100potsdam.orgTermin zgłaszania projektów upłynął 29 czerwca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.
Więcej informacji na stronie: http://bit.ly/1AGgu69