Moje miejsce na Ziemi

Fundator: Fundacja Orlen Dar Serca
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty dla społeczności lokalnych na realizację działań w obszarze edukacji, sportu, włączania społecznego, dziedzictwa historycznego oraz kultury i sztuki.

Projekty realizowane w ramach programu powinny przyczyniać się do pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych oraz angażować mieszkańców do wspólnego działania. W ramach programu odbędzie się 50 spotkań na stacjach Orlen, podczas których będzie można m.in. poznać zasady udziału w projekcie.

Tematyka projektów
Działania można realizować w następujących obszarach: ekologia, sport, promocja zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie wykluczeniu, bezpieczeństwo, edukacja, zachowanie dziedzictwa historycznego, kultura i sztuka.

Kto może ubiegać się o grant
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury.

Jak aplikować
Aby złożyć wniosek trzeba założyć konto w generatorze wniosków, podając NIP.

Dofinansowanie
W ramach programu zostaną przyznane dofinansowania o wysokości 4000, 7500, 10 000 i 15 000 zł.

Budżet programu: 2 000 000 zł.

Termin realizacji projektów: od 1 października 2019 r. do 14 czerwca 2020 r.

Termin składania wniosków: 9 września 2019 r.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Orlen - Dar Sercaemail: fundacja@orlen.plwww: http://www.orlendarserca.pl/Adres do korespondencji:ul. Chemików 709-411 PłockBiuro w Warszawie:ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawatel.: (22) 778 08 51; 778 08 53