Monitorowanie i coaching młodzieży zagrożonej radykalizacją poprzez działania sportowe

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na realizację działań związanych z włączaniem społecznym poprzez sport, które mają na celu zapobieganie wykluczeniu i radykalizacji młodych ludzi.

Projekty powinny skupiać się na zapobieganiu marginalizacji i radykalizacji, w szczególności poprzez angażowanie w działania młodych osób narażonych na wykluczenie i radykalizację. Projekty powinny obejmować też działania, które pomogą młodzieży odnaleźć zbudować własną tożsamość oraz poczucie przynależności.

Projekty powinny mieć również na celu wsparcie zdobywania kompetencji społecznych i komunikacyjnych, naukę myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów.

Kto może aplikować
Organizacje publiczne lub prywatne, które posiadają doświadczenia i sukcesy w radzeniu sobie z procesami radykalizacji, zarejestrowane w jednym z 28 państw członkowskich UE. W projektach powinny brać udział lokalne organizacje sportowe.

Projekty powinny  lokalną organizację sportową UE, która we współpracy z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za radykalizację i terroryzm identyfikuje osoby zagrożone radykalizacją i zaproponuje im odpowiednie przygotowanie, aby zapobiec procesom radykalizacji radykalizacji.

Miejsce i czas realizacji projektów
Państwa członkowskie UE, w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.

Maksymalna dotacja: 60 000 euro.

Termin nadsyłania wniosków: 18 sierpnia 2017, do godz. 16.

Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824