Muzyka dla młodej generacji - Young Audiences Music Awards

Fundator: Jeunesses Musicales International
Deadline: Czekamy na nowy termin
Konkurs „Young Audiences Music Awards” (YAMA) organizowany przez Jeunesses Musicales International ma na celu wyróżnienie kreatywności i nowatorstwa w dziedzinie produkcji muzycznych dla młodego pokolenia.

Kto może wziąć udział
Do udziału w konkursie zaprasza się twórców z całego świata – solistów, zespoły i orkiestry – działających w ramach wszelkiego rodzaju grup społecznościowych, szkół, organizacji pozarządowych czy firm. Zgłoszone przez nich dzieła powinny pobudzać wyobraźnię i emocje oraz zachęcać dzieci i młodzież do dalszych twórczych poszukiwań.

Jak wziąć udział
Kandydaci powinni przesłać formularz zgłoszeniowy oraz DVD ze swoją produkcją muzyczną (film z pełnym utworem lub dwuminutowy film promocyjny, jeżeli produkcja wejdzie do finału). W przypadku produkcji, które nie są w języku angielskim, należy dodać do filmów angielskie napisy dialogowe.

Nagrody
Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
– najlepszy mały zespół dla młodej publiczności
– najlepszy duży zespół
– najlepsza propozycja operowa.

Przyznane zostaną również nagrody w kategorii:
Produkcja muzyczna roku (1000 euro),
Nagroda publiczności – (1000 euro)

Głosowanie
Filmy z produkcjami finalistów zostaną opublikowane w internecie na stronie organizatora. Głosowanie odbędzie się online.Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 14 września 2015 r. w Zagrzebiu (Chorwacja).

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął: 1 czerwca 2015 r., godz. 17:00 (CET).
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Jeunesses Musicales Internationalemail: info@jmif.netwww: http://www.jmi.nettel.: +32 2 513 97 74fax: +32 2 514 4755