My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy

Fundator: Narodowy Bank Polski
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie inicjatyw szkolnych związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, upowszechniających największe polskie osiągnięcia gospodarcze i ekonomiczne ostatnich 100 lat.

Dotacje na organizację wydarzenia szkolnego poświęconemu popularyzacji innowacyjnych rozwiązań, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przyczyniły się do gospodarczego rozwoju kraju: wynalazków, kluczowych inwestycji i in. Dofinansowanie zostanie przyznane 100 projektom.

Wysokość grantu: do 5000 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie:
- jednostki samorządu terytorialnego I i II szczebla (gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu, na terenie których znajdują się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne),
- osoby fizyczne i osoby prawne uprawnione do reprezentacji szkoły niepublicznej.

Termin przesyłania zgłoszeń: 5 lipca 2018 r.

Więcej informacji

Fundator

Narodowy Bank Polskiwww: http://www.nbp.plul. Świętokrzyska 11/2100-919 Warszawa tel.: +48 (22) 185 10 00