Na rodzinę można liczyć - granty na działania

Fundator: IKEA Retail Sp. z o. o.
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na realizację działań podejmowanych przez stypendystów programu Na rodzinę można liczyć na rzecz lokalnych społeczności.

Pierwsza edycja programu została ogłoszona w 2015 r.  jako działanie dodatkowe programu „Na rodzinę można liczyć”. W drugiej edycji dwukrotnie wzrosła liczba projektów, które zostaną dofinansowane. Na stronie organizatora można zapoznać się z projektami zrealizowanymi podczas I edycji.

Zgłoszenia
Pomysły mogą zgłaszać stypendyści programu „Na rodzinę można liczyć”, jako liderzy zespołu projektowego lub jako członkowie takiego zespołu, w którym liderem jest inny stypendysta.

Budżet
10 zwycięskich zgłoszeń otrzyma dotację w wysokości 5000 zł na realizację swojego pomysłu.

Projekty mogą dotyczyć następujących obszarów:
- edukacyjny (zwiększające wiedzę na ważne tematy społeczne, naukowe, specjalistyczne);
- pomocowy (wsparcie chorych, słabszych, grup wykluczonych, przeciwdziałanie dyskryminacji, uzależnieniom itp.);
- proekologiczny;
- zagospodarowanie przestrzeni lokalnej (publicznej).

Zgłoszenia zostaną ocenione do 16 stycznia 2017 r.
Realizacja zwycięskich projektów, pod okiem tutora, odbywać się będzie 16 stycznia – 31 maja 2017 r.
Do 16 czerwca 2017 r. nastąpi nagrodzenie trzech najlepiej zrealizowanych projektów.

Termin zgłaszania pomysłów: 20 listopada 2016 r.
(pomysły zgłaszać można od 1 listopada).

Więcej informacji
Regulamin

Fundator

IKEA Retail Sp. z o. o.email: prpl@ikea.comwww: https://ikea.prowly.com/search?tag=grantyPlac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyntel.: +48 797 306 967

Koordynator

Fundacja Świętego Mikołajaemail: mikolaj@mikolaj.org.plwww: http://www.mikolaj.org.pl/<b>siedziba:</b>ul. Przesmyckiego 40 <br>05-500 Piaseczno<b>biuro (adres korespondecyjny):</b>ul. Marszałkowska 87 lok. 500-683 Warszawatel.: (48 22) 825 03 90fax: (48 22) 625 17 14