Na własne konto - program edukacji ekonomicznej dla uczniów gimnazjów

Fundator: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program edukacji ekonomicznej skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego wyróżnieni uczestnicy otrzymają roczne stypendium edukacyjne.Cele programu
– poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
– kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
– przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
– zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.Działania
W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.Jakie placówki mogą brać udział w programie
W programie „Na Własne Konto" mogą wziąć udział gimnazja z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich z całej Polski. Gimnazja są zgłaszane przez gminy – każda gmina może zgłosić tylko jedną szkołę.Nagrody
Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Program realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. DO projektu zostanie zakwalifikowanych 100 gmin.

Do programu mogą zgłaszać się studenci kierunków: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość oraz pokrewnych, chcący zostać edukatorami programu. Więcej informacji.Termin zgłoszeń dla gmin upłynął
30 listopada 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiejemail: efrwp@efrwp.com.plwww: http://www.efrwp.pl/ul. Miedziana 3A00-814 Warszawatel.: 22 639 87 63fax: 22 620 90 93