Nagroda dla Młodego Europejczyka Roku, stypendia podróżne i grant InterRail

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Europejski Parlament Młodzieży
Deadline: Czekamy na nowy termin

Celem działania Fundacji jest wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw odpowiedzialności i świadomości politycznej oraz wspieranie procesów integracji europejskiej. Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa powstała w 1971 r. w Hamburgu. Działania Fundacji w Europie Wschodniej koordynuje jej biuro w Berlinie.

Nagroda dla Młodego Europejczyka Roku
Od 1991 r. Fundacja wspiera Europejski Parlament Młodzieży (EYP). Celem istnienia EYP jest promowanie wymiaru europejskiego w edukacji oraz oferowanie uczniom i studentom w wieku 16-22 lata możliwości uczestniczenia w praktycznych i budujących doświadczeniach edukacyjnych.

Każdego roku Fundacja, we współpracy z Europejskim Parlamentem Młodzieży, przyznaje nagrodę dla "Młodego Europejczyka Roku". Do nagrody tej zgłaszane są osoby w wieku 18-28 lat, które w szczególny sposób włączyły się w działalność na rzecz komunikacji i integracji europejskiej. W ramach nagrody przyznaje się kwotę w wysokości 5000 euro, którą można wykorzystać na odbycie 6-miesięcznego stażu w biurze posła Parlamentu Europejskiego lub innej instytucji europejskiej. Nagrodę można również przeznaczyć na finansowanie projektu promującego integrację europejską

Termin składania aplikacji: 15 listopada 2016 r.

Więcej informacji

Stypendia podróżne
Każdego roku Fundacja finansuje stypendia w wysokości 550 euro, przyznawanych młodym ludziom w wieku 18-26 lat. Celem takich stypendiów jest umożliwienie młodym ludziom odkrycie i przedyskutowanie różnych zagadnień społecznych i politycznych aktualnie występujących w kraju przyjmującym. Po powrocie z wyjazdu uczestnicy muszą sporządzić raport końcowy dotyczący podróży i zawierający opis zdobytych podczas niej doświadczeń. Pod koniec każdego roku ogłaszany jest konkurs na najlepszy raport z podróży. Młodzi ludzie spoza Niemiec mogą otrzymać wsparcie tylko na podróże na terenie Niemiec. Powinni mieć również pewną znajomość języka niemieckiego.

Terminy składania wniosków o stypendia podróżne przypadają na 1 marca i 1 września każdego roku, wnioski powinny napłynąć około 8 tygodni przed planowanym początkiem podróży.

Formularze aplikacyjne dostępne są w języku niemieckim. Więcej informacji na temat nagrody dla Młodego Europejczyka Roku można uzyskać w krajowym biurze Europejskiego Parlamentu Młodzieży.

InterRail
Grant InterRail umożliwia młodym ludziom darmowe podróżowanie pociagami po krajach europejskich, w tym Turcji, przez okres jednego miesiąca. W normalnej sprzedaży bilet InterRail tego typu kosztuje 442 euro. O grant InterRail mogą ubiegać się młodzi ludzie w wieku 17-25 lat, na stałe zamieszkujący w jednym z krajów Unii Europejskiej, Rosji lub Turcji przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzający datę złożenia aplikacji.

Zasady przyznawania grantu 
Podróż musi mieć sprecyzowany temat badawczy, określony na stronie internetowej. Temat ten powinen zostać opisany w aplikacji. najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu podróży, stypendysta jest zobowiązany do przedłożenia raportu zawierającego opis przedmiotu badań, odkrycia oraz refleksje na temat doświadczeń i wrażeń z podróży. Raport zostanie opublikowany przez Fundację.

Terminy skłdania wniosków:
1 marca i 1 września każdego roku
(podróże mogą rozpocząć się najwcześniej 1 maja dla terminu marcowego i 15 listopada dla terminu wrześniowego)

Więcej informacji
Strona poświęcona stypendiom

Fundator

Europejski Parlament Młodzieżyemail: info@eypej.orgwww: http://www.eypej.orgSophienstr. 28-29D-10178 BerlinGermanytel.: +49 30 97 00 50 95fax: +49 30 97 00 50 96

Koordynator

Fundacja im. Heinza Schwarzkopfaemail: info@schwarzkopf-stiftung.dewww: http://www.heinz-schwarzkopf-stiftung.de/Schwarzkopf-Stiftung Junges EuropaSophienstr. 28 - 2910178 Berlintel.: 0049 - 30 - 280 95 146fax: +49 030 280 95 150