Nagroda dla młodego pokolenia dziennikarzy medycznych

Fundator: European Union of Science Journalists Associations EUSJA
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejska Organizacja Dziennikarzy Naukowo-Technicznych EUSJA (European Union of Science Journalists’ Associations ), we współpracy ze Światowym Szczytem Zdrowia (World Health Summit) organizuje kolejną edycję konkursu dla młodych dziennikarzy zajmujących się tematyką medyczną „Next Generation of Science Journalists”.

Celem nagrody jest uhonorowanie wyróżniających się przedstawicieli młodego pokolenia dziennikarzy medycznych.

Nagrody
Pięciu zwycięzców otrzyma zaproszenie na Światowy Szczyt Zdrowia (WHS) 2017, który będzie okazją do zdobycia cennego doświadczenia i nawiązania kontaktów z ponad tysiącem innych uczestników – uznanych naukowców, w tym laureatów nagrody nobla, polityków oraz przedstawicieli biznesu i organizacji obywatelskich. Ponadto każdy z laureatów otrzyma po 500 euro na pokrycie kosztów dojazdu. Szczyt odbędzie się d niach 15-17 października 2017 r. w Berlinie.

Kto może kandydować do nagrody
Udział w konkursie mogą wziąć dziennikarze naukowi stojący u początku swojej kariery, ze stażem zawodowym nie dłuższym niż pięć lat. Zgłoszenia przyjmowane będą z każdego państwa, przy czym wymagana jest znajomość języka angielskiego. Tłumaczenia artykułów będą przyjmowane pod warunkiem dołączenia tekstu oryginalnego.

Zgłoszenia
Młodzi dziennikarze powinni przesłać swój artykuł dotyczący zdrowia, opublikowany po 1 stycznia 2016 r. Artykuł może być opublikowany w jakimkolwiek formacie: drukowanym, cyfrowym, audio lub wideo. Treści audio i wideo należy udostępnić za pomocą linka internetowego. Do zgłoszenia należy dołączyć krótkie CV (jednostronicowe) oraz skan aktualnego paszportu.

Termin składania zgłoszeń: 16 lipca 2017 r.

Więcej informacji