Nagroda Innovact Campus

Fundator: Komisja Europejska Dyrekcja ds. Badań
Deadline: Czekamy na nowy termin

Szansa dla studentów na stworzenie nowatorskiego projektu biznesowego (do wdrożenia na poziomie europejskim). Do konkursu można zgłaszać projekty bez względu na stopień ich zaawansowania. Liczy się innowacyjność.
Dlaczego warto wziąć udział w konkursie:- Zwycięzcy otrzymają nagrody w wysokości od 3 do 7 tysięcy euro;
- Wyłonieni laureaci zostaną zaproszeni do udziału w targach Innovact, które odbędą się w dniach 1-2 kwietnia 2014 r. w Reims (Francja). W trakcie targów odbędzie się ceremonia wręczenia nagród.Kto może uczestniczyć w konkursie:
- Konkurs jest otwarty dla studentów europejskich uczelni
- Studenci mogą nadsyłać zgłoszenia indywidualnie, lub za pośrednictwem swojej uczelni, jednak prestiż uczelni nie będzie miał wpływu na decyzję jury, które będzie oceniać jedynie jakość projektu.Studenci pragnący wziąć udział w konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć do niego dokumenty jakie uznają za niezbędne.

Od kolejnej edycji (2015) do wyboru będą dwie dodatkowe kategorie, obecnie dostępne tylko dla studentów z Francji: Creation i Start up.Jury złożone z przedstawicieli świata biznesu, mediów i naukowców nagrodzi kandydatów, którzy – bez względu na produkt lub działalność – wykażą się twórczą wyobraźnią.Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął: 29 stycznia 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacjiemail: researchersineurope@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/research/Directorate General for Research and InnovationEuropean CommissionB-1049 BrusselsBelgiumtel.: +32 2 29 911111