Nagroda Marii Skłodowskiej-Curie

Fundator: Komisja Europejska - DG RTD
Deadline: Czekamy na nowy termin

Nagroda jest sposobem na promocję dorobku naukowego uczestników i absolwentów 7. Programu Ramowego (FP7) oraz Horizon 2020 MSCA.

Kategorie nagrody dostępne w 2017 r.

– Innovation and Entrepreneurship;
– Communicating Science;
– Contribution to a better society.

Proces składania wniosków opisany jest na stronie organizatora.

Nagrody
Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród (certyfikaty, trofeum), która odbędzie się 11-12 maja 2017 r. na Malcie w ramach konferencji programu Maria Skłodowska-Curie. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator.

Termin składania wniosków: 19 marca 2017 r.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej wskazówek i informacji praktycznych należy skontaktować się z Krajowym Punktem Kontaktowym w danym kraju