Nagrody dla projektów i badań w dziedzinie światowego rozwoju

Fundator: Sieć Światowego Rozwoju
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs The Global Development Awards and Medals Competition to innowacyjny program grantowy wspierający badania i projekty w dziedzinie światowego rozwoju.Konkurs przeprowadzany jest przy finansowym wsparciu Rządu Japonii i innych sponsorów. Uczestnicy konkursu prezentują swoje projekty na dorocznej konferencji Sieci Światowego Rozwoju (Global Development Network, GDN), w której co roku uczestniczy ponad pięciuset specjalistów z dziedziny rozwoju. Zwycięzcy wybierani są przez wybitne jury podczas tejże konferencji. W Europie konkurs ten skierowany jest przede wszystkim do naukowców i organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej.Kategorie konkursu:
1)
Japońska nagroda dla najbardziej innowacyjnego projektu z dziedziny rozwoju – kompetytywna kategoria, w której uczestnicy konkursu mogą zdobyć grant o wartości 30 tys. dolarów na poszerzenie skali działań projektu. Nie obowiązuje konkretny temat, projekty muszą jednak przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju światowego.Pierwsza nagroda: 30.000 dolarów
Druga nagroda: 5.000 dolarówKryteria kwalifikacji projektów:
- Kategoria otwarta dla wszystkich projektów rozwojowych z Afryki, Azji, Wspólnoty Niepodległych Państw, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, wysp Pacyfiku, a także z krajów Europy Wschodniej i Azji Środkowej, których gospodarki znajdują się w okresie przejściowym.
- Projekt musi być zarządzany przez organizację pozarządową z siedzibą w kraju, który znajduje się w jednym z powyższych regionów.
- W tej kategorii konkurować mogą projekty, które rozpoczęły się przed 1 czerwca 2010r.2) Japońska nagroda na badania w dziedzinie rozwoju – nagroda przyznawana organizacjom i naukowcom na badania, których temat wpisuje się w jedną z trzech kategorii:

  • - Gospodarka Interaktywna i Rozwój Miast

  • - Miejskie Efekty Zewnętrzne (choroby zakaźne, nadmierny ruch drogowy, przestępczość) i Ubóstwo w Miastach

  • - Sprzyjające Warunki Rozwoju - Budownictwo Mieszkaniowe, Transport i Infrastruktura


Pierwsza nagroda: 30.000 dolarów
Druga nagroda: 5.000 dolarówKryteria kwalifikacji:
- Uczestnicy konkursu muszą być obywatelami i stałymi mieszkańcami krajów rozwijających się lub w okresie transformacji. Osoby tymczasowo przebywające w kraju rozwiniętym mogą ubiegać się o nagrodę wyłącznie jeśli ich dotychczasowy pobyt w tym kraju nie przekroczył pięciu lat.
- Uczestnik konkursu musi mieć mniej niż 45 lat w dniu 31 stycznia 2012.3) Medale za badania w dziedzinie rozwoju – nagroda przyznawana naukowcom za ukończone prace badawcze, których temat wpisuje się w jedną z trzech kategorii:

  • - Gospodarka Interaktywna i Rozwój Miast

  • - Miejskie Efekty Zewnętrzne (choroby zakaźne, nadmierny ruch drogowy, przestępczość) i Ubóstwo w Miastach

  • - Sprzyjające Warunki Rozwoju - Budownictwo Mieszkaniowe, Transport i Infrastruktura


Pierwsza nagroda: 10.000 dolarów
Druga nagroda: 5.000 dolarówKryteria kwalifikacji:
- Uczestnicy konkursu muszą być obywatelami i stałymi mieszkańcami krajów rozwijających się lub w okresie transformacji. Osoby tymczasowo przebywające w kraju rozwiniętym mogą ubiegać się o nagrodę wyłącznie jeśli ich dotychczasowy pobyt w tym kraju nie przekroczył pięciu lat.
- Uczestnik konkursu musi mieć mniej niż 45 lat w dniu 31 stycznia 2012.Formularze zgłoszeniowe znaleźć można pod adresem http://opa.gdnet.org/ .Termin zgłoszeń (wszystkie kategorie) upłynął: 13 lutego 2012 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatoraWięcej informacji pod adresem e-mail awards@gdnet.org i na stronie http://cloud1.gdnet.org/cms.php?id=competitions

Fundator

Sieć Światowego Rozwojuemail: communications@gdn.intwww: http://www.gdn.int/Global Development Network2nd Floor, West Wing, ISID Complex4, Vasant Kunj Institutional AreaNew Delhi-110070, INDIAtel.: +91 11 4323 9494 / 2613 9494fax: +91 11 2613 6893