Nagrody za najlepsze programy profilaktyczne

Fundator: Rada Europy - Grupa Pompidou
Deadline: Czekamy na nowy termin

Grupa Pompidou Rady Europy (Grupa Współpracy w sprawie Zwalczania Narkomanii i Przemytu Narkotyków) co dwa lata przyznaje nagrody pieniężne dla trzech najlepszych europejskich projektów profilaktycznych aktywizujących młodzież. Wysokość nagrody w tym roku wynosi 5000 euro.Kryteria uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć projekty mające aktualnie miejsce w jednym z państw członkowskich Grupy Pompidou (w tym także z Maroka, które stało się członkiem Grupy) oraz z Algierii, Egiptu, Jordanii, Libanu i Tunezji, które należą do Mediterranean network for co-operation on drugs and addictions (MedNET) - Śródziemnomorskiej Sieci Współpracy w Zakresie Uzależnień i Narkotyków.
2. Projekty powinny mieć formalną strukturę, np. zarząd lub grupę sterującą. Mogą być sponsorowane przez rząd, być realizowane przez NGO, sektor prywatny lub społeczności lokalne. Mogą też być współfinansowane lub realizowane na zasadach wolontariatu.
3. Główną treścią projektu powinno być zapobieganie narkomanii.
4. W projekcie muszą uczestniczyć młodzi ludzie w wieku poniżej 25 lat. Dolna granica wieku nie jest określona.Poprzez "narkotyki" rozumie się: nielegalne narkotyki; alkohol; tytoń; substancje lotne (kleje, gazy, aerozole itp.); oraz nieprawidłowo używane leki na receptę i OTC. Najprawdopodobniej jednak wyróżnione projekty będą w jakimś stopniu dotyczyły nielegalnych narkotyków.Poprzez "zapobieganie narkomanii" rozumie się: szeroką gamę działań zapobiegających nadużywaniu narkotyków z wyłączeniem leczenia i prawnych zakazów ograniczających podaż narkotyków.Przewidziano nagrody pieniężne wynoszące 5 000 euro dla każdego zwycięzcy. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się podczas ministerialnej konferencji Grupy Pompidou odbywającej, która odbędzie się jesienią 2014 r.Państwa będące członkami Grupy Pompidou: Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.Projekty przeciwdziałania narkomanii należy nadsyłać do jury konkursu poprzez Sekretariat Grupy Pompidou. Projekty oceni jury składające się z 7 młodych ludzi, każdy z innego kraju europejskiego, wspartych przez doradczą grupę ekspertów.  Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął: 30 marca 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Fundator

Rada Europy - Grupa Pompidouemail: pompidou.group@coe.intwww: http://www.coe.int/pompidouCouncil of EuropeF - 67075 STRASBOURG Cedex Francetel.: + 33 3 88 41 29 87fax: + 33 3 88 41 27 85