Najlepsze projekty współpracy transgranicznej Europy Wschodniej

Fundator: Urząd Miasta Lublin
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs organizowany jest przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej i adresowany do wszystkich podmiotów realizujących projekty o charakterze rozwojowym na obszarze Europy Wschodniej, bez ograniczeń formalno-prawnych.Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, działanie I.4 Promocja i współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.Cele
Głównym celem Konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze rozwojowym. Kto może zgłaszać projekty
Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów, bez ograniczeń formalno-prawnych, np.: organizacji pozarządowych, nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, podmiotów gospodarczych, konsorcjów... – prowadzących działalność społeczną, administracyjną, kulturalną czy edukacyjną o charakterze rozwojowym, zarówno z krajów Unii Europejskiej jak i krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz Rosji.Tematyka projektów
Konkurs dotyczy projektów mieszczących się w siedmiu kategoriach tematycznych:

  1. 1. dobre rządzenie – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było podnoszenie instytucjonalnej jakości pracy administracji publicznej;

  2. 2. społeczeństwo obywatelskie – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

  3. 3. kultura – kategoria obejmuje projekty kulturalne zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było przekraczanie granic w wymiarze kulturowym – w każdej możliwej formie (np. poprzez projekty artystyczne, wymiany lub rezydencje twórców, organizację wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia, przekazywanie know how, wymianę idei);

  4. 4. turystyka – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój turystyki;

  5. 5. edukacja – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój edukacji nieformalnej, szkolnej czy też akademickiej;

  6. 6. ochrona środowiska – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem była ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego rozwoju;

  7. 7. dziedzictwo – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, które dotyczyły ratowania, zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego.


Nagrody
– Opisy zwycięskich oraz wyróżnionych projektów zostaną zamieszczone w folderze promocyjnym Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.
– Przedstawiciel podmiotu realizującego nagrodzony projekt zostanie zaproszony do odbioru nagrody bądź wyróżnienia oraz udziału i prezentacji projektu podczas Kongresu.
– Zwycięskie oraz wyróżnione projekty będą promowane na portalach internetowych Kongresu.

Jak aplikować
Zgłoszenia projektu na konkurs można dokonać poprzez FORMULARZ KONKURSOWYTermin zgłaszania projektów upłynął 30 czerwca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji i szczegóły związane ze zgłoszeniami zamieszczone są w REGULAMINIE KONKURSU.Kontakt: konkurs.kongres@lublin.eu.

Fundator

Urząd Miasta Lublin - Wydział Projektów Nieinwestycyjnychwww: http://kongres.lublin.euul. Okopowa 1120-022 Lublin