Niepodległa 2020

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dotacje na działania zwiększające świadomość i włączające mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości oraz odbudowy państwowości.

Oprócz działań uświadamiających i włączających program ma na celu wzmacnianie poczucia wspólnoty, w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

  1. budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne,
  2. upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego,
  3. upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

Kwalifikowalne działania:
– festiwale, koncerty, spektakle;
– rekonstrukcje historyczne;
– wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
– projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, m.in. warsztaty, gry terenowe, konkursy;
– wystawy, katalogi.

Kto może aplikować
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– samorządowe instytucje kultury;
– organizacje pozarządowe.

Kwota dotacji
Dofinansowanie wynosi od 10 000 zł do 100 000 zł, do 85% budżetu projektu.

Budżet programu: 6 000 000 zł.

Termin składania wniosków: 9 grudnia 2019 r., do godz. 15:59.
Wnioski należy składać poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131