Obserwatorium Kultury

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin


Celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.Dofinansowywane działania:
1. Analiza instytucjonalnych działań dotyczących uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. (w tym bariery: środowiskowe, geograficzne, prawne itp.);
2. Poprawa jakości gromadzenia, analizy i upowszechniania efektów projektów badawczych dot. sektora kultury;
3. Diagnoza podnoszenia kompetencji kadr sektora kultury
4. Ogólnopolskie badanieśrodowisk twórczych;
5. Oddziaływanie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
6. Inicjatywy z udziałem grupy 50+ a rozwój kapitału społecznegoKto może ubiegać się o dofinansowanie:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) uczelnie publiczne;
4) uczelnie niepubliczne;
5) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.Budżet programu: 3 000 000 zł.Ter­min skła­da­nia wnio­sków upłynął: 31 marca 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.


Więcej informacji na stronie:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/obserwatorium-kultury.php

Fundator

Narodowe Centrum Kulturyemail: nck@nck.plwww: http://www.nck.plul. Płocka 1301-231 War­sza­watel.: (22) 21 00 100fax: (22) 21 00 101

Koordynator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131