Pestalozzi - program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej

Fundator: Rada Európy
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej Rady Europy powstał w 1969 roku w ramach Europejskiej Konwencji Kulturalnej. Skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i średnich z 49 państw (nauczycieli, wizytatorów, doradców metodycznych, metodyków, autorów podręczników itp.).

Programem zarządza wydział ds. wymiaru europejskiego edukacji w ramach IV Dyrekcji Generalnej Rady Europy "Edukacja, Kultura i Dziedzictwo, Młodzież i Sport" oraz sieć krajowych oficerów łącznikowych (NLO) w krajach członkowskich.

Każdego roku organizowanych jest około 50 warsztatów europejskich trwających od 3 do 5 dni. Każdego roku uczestniczy w nich ponad 2000 nauczycieli, z czego około 600 otrzymuje zwrot kosztów podróży.

Cele:
- poszerzenie horyzontów kulturalnych kadry nauczycielskiej, wzbogacenie wiedzy i wymiana doświadczeń;
- umożliwienie im wymiany poglądów, informacji i materiałów edukacyjnych oraz nawiązanie kontaktów z koleżankami i kolegami z innych krajów;
- związanie kadry nauczycielskiej z pracą Rady Europy z zakresu edukacji.
- uczynienie z uczestników multiplikatorów, których zadaniem będzie promocja programów szkoleniowych Rady Europy w najbliższym otoczeniu i nie tylko.

Tematy europejskich warsztatów są ściśle związane z priorytetowymi projektami Rady Europy, szczególnie z tymi z zakresu edukacji:
·        edukacja na rzecz obywatelstwa demokratycznego i praw człowieka;
·        edukacja na rzecz zapobiegania przestępstwom wobec ludzkości;
·        edukacja dzieci pochodzenia romskiego/cygańskiego;
·        kształcenie międzykulturowe i integracja społeczna w szkole;
·        pluralizm, różnorodność, obywatelstwo;
·        wymiar europejski w nauczaniu historii;
·        dialog międzykulturowy i zapobieganie konfliktom;
·        równość kobiet i mężczyzn w demokracji;
·        odpowiedz na przemoc w życiu codziennym społeczeństwa demokratycznego
·        praca instytucji demokratycznych

Więcej informacji