Po-po-jutrze: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych

Fundator: Sense consulting/ Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Deadline: Czekamy na nowy termin

Ogólnopolski projekt ukierunkowany na kształcenie ustawiczne osób dorosłych z ograniczonym dostępem do edukacji.

Tematyka
Proponowane rozwiązania mogą dotyczyć metod nauczania, programów szkoleń, narzędzi (np. aplikacji) wspomagających uczenie się itp.

Wytyczne
Pomysły powinny być skierowany do osób, które mogą mieć problemy z dostępem do kształcenia ustawicznego, z niskim wykształceniem, zamieszkujących tereny o ograniczonym dostępie do nauki w dorosłym życiu (małe miasteczka, wsie), powyżej 30 roku życia.
Pomysł powinien skupiać się możliwości efektywnego wdrożenia proponowanych rozwiązań.

Etapy konkursu:
- zgłoszenia;
- selekcja wniosków;
- preinkubacja wybranych 60 pomysłów (warsztaty, wsparcie ekspertów);
- selekcja i inkubacja najlepszych 32 pomysłów, przyznanie grantów, praca mentorów i coachów itp.);
- wybór najlepszych 4 pomysłów do wdrożenia na rynku;
- popularyzacja i wdrażanie wybranych pomysłów.

Dofinansowanie
32 pomysły otrzymają granty o łącznej wartości 60 000 zł.

Zgłoszenia: do 30 listopada 2016 r.
Zgłoszenie powinno zawierać opis pomysłu oraz informacje o doświadczeniu zespołu, który chce go realizować.

Więcej informacji

Fundator

Sense consulting sp. z o.o./ Poznański Park Naukowo-Technologicznyemail: zgloszenia@popojutrze.plwww: http://popojutrze.plRubież 4661-612 Poznańtel.: +48 61 622 69 26