Polska dla wszystkich – konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność.



Kto może wziąć udział:
Konkurs adresowany jest do wszelkiego rodzaju placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, którym bliska jest idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim.
Autorami lub współautorami projektów mogą być osoby, które ukończą 13 rok życia do końca roku kalendarzowego, w którym organizowany jest konkurs.



Zasady konkursu:
Projekty mogą mieć charakter szkolno-edukacyjny, dziennikarski, plastyczny, muzyczny, performatywny, obywatelski i powinny być zrealizowane w formie prac pisemnych, utworów graficznych, muzycznych, audio-wizualnych, prezentacji multimedialnych lub internetowych, happeningów, spektakli ulicznych lub w innych formach odpowiednich do tematyki konkursu.
Projekty należy zarejestrować na stronie www.polskadlawszystkich.pl  



Nagrody:
1) w kategorii edukacja i dziennikarstwo: trzy równorzędne nagrody w wysokości 5 tysięcy złotych.
2) w kategorii sztuki audio-wizualnej: trzy równorzędne nagrody w wysokości 5 tysięcy złotych.
3) trzy jednomiesięczne staże w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla najlepszych projektów wykonanych przez studentów lub doktorantów.



Budżet: łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł



Termin rejestracji projektu upłynął: 15 października 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 20 listopada 2014 r.



Terminarz konkursu
Regulamin konkursu  



Więcej informacji: http://www.polskadlawszystkich.pl

Fundator

Ministerstwo Spraw Zagranicznychemail: rzecznik@msz.gov.plwww: http://www.msz.gov.plal. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 523 90 00