Polska pomoc rozwojowa

Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie projektów różnych form wsparcia rozwojowego wybranych regionów i państw świata.

Celem zadania jest realizacja działań pomocy rozwojowej odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2015 r.”

Rodzaj działań, które może obejmować dofinansowanie
(z wyszczególnieniem krajów i regionów, w których można te działania realizować)

– Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie
Białoruś, Gruzja

– Edukacja
Autonomia Palestyńska

Edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna
Afryka Wschodnia (Burundi, Etiopia, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia (z wyjątkiem hrabstw: Kwale, Kilifi, Lamu, Mombasa, Turkana, Marsabit, Mandera, Samburu, Isiolo, Wajir, Garissa i Meru).

– Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Gruzja, Ukraina, Autonomia Palestyńska, Kirgistan, Tadżykistan

– Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
Mołdawia

Samorządność i wzmacnianie wspólnot lokalnych
Kirgistan, Tadżykistan

– Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej
Gruzja, Mołdawia, Ukraina

– Ochrona zdrowia
Afryka Wschodnia (Burundi, Etiopia, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia (z wyjątkiem hrabstw: Kwale, Kilifi, Lamu, Mombasa, Turkana, Marsabit, Mandera, Samburu, Isiolo, Wajir, Garissa i Meru).

Ochrona środowiska
Afryka Wschodnia (Burundi, Etiopia, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia (z wyjątkiem hrabstw: Kwale, Kilifi, Lamu, Mombasa, Turkana, Marsabit, Mandera, Samburu, Isiolo, Wajir, Garissa i Meru).

– Gospodarka wodno-sanitarna
Autonomia Palestyńska, Kirgistan, Tadżykistan

Kto może ubiegać się o dotację
Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

Formularze wniosków projektowych dostępne są po zalogowaniu się na stronę internetową. Wypełnione i wydrukowane wnioski przesyła się pocztą.

Więcej informacji

Termin składania wniosków upłynął 3 lutego 2017 r.

Fundator

Ministerstwo Spraw Zagranicznychemail: rzecznik@msz.gov.plwww: http://www.msz.gov.plal. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 523 90 00