Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

Fundator: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Deadline: Czekamy na nowy termin

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspiera i dofinansowuje programy wymian młodzieżowych, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz historii i kulturze obu narodów.

Ogólne zasady
Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona i w każdym z nich partnerzy powinni realizować program przedsięwzięcia. W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego. Początek przedsięwzięcia powinien być planowany na minimum 2 miesiące po upływie terminu składania wniosków. Projekt powininen być zrealizowany najpóźniej do 31 października 2019 r.

Tematy wymian w 2019 r.
1. Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji - co mówią o naszych społeczeństwach?
2. Media we współczesnym świecie - czwarta władza relacjonuje, interpretuje, kreuje rzeczywistość?
3. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej - czy potrafimy wyciągać wnioski z tragicznej przeszłości?
4. Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?
5. To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację.

Kto może wziąć udział w wymianach
- młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczające do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych (minimum 10 i maksymalnie 20 osób, nie wliczając opiekunów). Powinna zostać zachowana równowaga w liczbie uczestników z obu krajów.

Kto może złożyć wniosek
Fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, szkoły, uczelnie wyższe.

Dotacje przyznawane są na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, w szczególności na:
- podróż grup młodzieży i ich opiekunów;
- zakwaterowania grup młodzieży i ich opiekunów;
- wyżywienia grup młodzieży i ich opiekunów
- wynagrodzeń pośrednika językowego i przewodnika;
- biletów wstępu do instytucji kultury;
- transportu lokalnego;
- ubezpieczenia.

Jak aplikować
Wnioski wypełnia się online, a następnie drukuje i przesyła na adres CPRDiP.

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych (finansowych, rzeczowych lub osobowych) wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.

Termin składania wniosków: 15 marca 2019 r.

Więcej informacji

Fundator

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniaemail: cprdip@cprdip.plwww: http://www.cprdip.plul. Jasna 14/16a00-041 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 295 00 30fax: + 48 22 295 00 31