Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

Fundator: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Deadline: Czekamy na nowy termin

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspiera i finansuje programy wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz historii i kulturze obu narodów.

Ogólne zasady
Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona i w każdym z nich partnerzy powinni realizować program przedsięwzięcia. W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego. Początek przedsięwzięcia powinien być planowany na minimum 2 miesiące po upływie terminu składania wniosków. Projekt powininen być zrealizowany najpóźniej do 31 października 2017 r.

Tematy wymian w 2017 r.
- „Taniec - międzynarodowy język przyjaźni wystukiwany nogami!”;
- „Spotkali się Polak, Rosjanin, Niemiec... . Poczucie humoru w Polsce i Rosji. Z czego śmieją się Polacy i Rosjanie”;
- „Innowacyjny świat -jak nowoczesne technologie zmieniają życie młodych ludzi”;
- „Polskie i rosyjskie ofiary sowieckiego totalitaryzmu. Na ile upamiętnianie i rozliczanie przeszłości są niezbędne dla przyszłości”;
- „Miasto i wieś. Jakie możliwości, inspiracje, źródła satysfakcji i spełnienia dostarczają nam oba modele życia w XXI wieku”;
- „<<Młodość nie wierzy starości>> – jak wykorzystać międzypokoleniowe różnice z korzyścią dla dzieci, rodziców i dziadków”.

Kto może wziąć udział w wymianach
- młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczające do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych (minimum 10 i maksymalnie 20 osób, nie wliczając opiekunów). Powinna zostać zachowana równowaga w liczbie uczestników z obu krajów.

Kto może złożyć wniosek
Fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, szkoły, uczelnie wyższe.

Dotacje przyznawane są na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, w szczególności na:
- podróż grup młodzieży i ich opiekunów;
- zakwaterowania grup młodzieży i ich opiekunów;
- wyżywienia grup młodzieży i ich opiekunów
- wynagrodzeń pośrednika językowego i przewodnika;
- biletów wstępu do instytucji kultury;
- transportu lokalnego;
- ubezpieczenia.

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych (finansowych, rzeczowych lub osobowych) wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.

Termin składania wniosków: 10 marca 2017 r.

Więcej informacji

Fundator

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniaemail: cprdip@cprdip.plwww: http://www.cprdip.plul. Jasna 14/16a00-041 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 295 00 30fax: + 48 22 295 00 31