Polsko- Szwajcarski Fundusz Stypendialny

Fundator: Szwajcarsko-Polski Programu Współpracy
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Fundusz Stypendialny jest realizowany w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszaru tematycznego Badania i rozwój Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów miedzy pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski.

Budżet:
- Planowana kwota - wyjazdy na projekty badawcze (CHF/Eur, 1 Eur=1,5 CHF) 6 790 000 Euro, liczba wyjazdów - 254.         
- Planowana kwota - krótkie wizyty opiekunów (CHF/Eur, 1 Eur=1,5 CHF) 493 000 Euro, liczba wyjazdów - 290.      

Okres trwania programu: 1 kwietnia 2009 - 31 grudnia 2016

Dofinansowywane działania:
- wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy.
- wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce.Z Funduszu Stypendialnego mogą skorzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin akademickich.

Skład grupy projektowej: 1 stypendysta z Polski, 1 mentor z Polski, 1 mentor ze Szwajcarii
Uczestnicy projektu:
- studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy),
- młodzi pracownicy naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy),
- mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji goszczących ze Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający stypendystów (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne),
- doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni będą w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę, zgodnie z zasadami prawa Szwajcarii.

Zarówno od stypendysty jak i od opiekuna wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Termin naboru upłynął 1 listopada 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Termin realizacji projektu badawczego:
początek - najwcześniej 1 maja 2014
zakończenie - najpóźniej 31 marca 2015

Obszar tematyczny projektów: wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze

Kto może składać wniosek: uczelnie, placówki Polskiej Akademii Nauk, krajowe instytuty badawczeKompletna lista uprawnionych polskich instytucjiWięcej informacji na stronie: http://www.sciex.pl  

Fundator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000