Praktyki w Centrum Północ-Południe Rady Europy

Fundator: Rada Europy - Centrum Północ-Południe
Deadline: Czekamy na nowy termin

Centrum Północ-Południe Rady Europy oferuje dwa razy w roku możliwość odbycia praktyk, trwających od trzech do pięciu miesięcy.Centrum Północ-Południe Rady Europy, czyli Europejskie Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej zostało założone aby zachęcać do współpracy i solidarności pomiędzy północą i południem, jak również wspierać podnoszenie na wyższy poziom oświaty i informacji o podstawowych problemach światowej współzależności i solidarności.Centrum Północ-Południe Rady Europy ma dwa zadania:
- stworzyć ramy współpracy europejskiej na rzecz większego wyczulenia opinii publicznej na sprawy światowej współzależności 
- promować politykę solidarnościową zgodną z celami i zasadami Rady Europy - poszanowanie praw człowieka, demokracji i spójności społecznej.Praktykanci zajmują się zbieraniem informacji, przygotowywaniem działań i sporządzeniem raportów. Mogą także asystować w bieżącej pracy Centrum.Warunki
Praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania czy utrzymania. Centrum Północ-Południe zapewnia im ubezpieczenie medyczne na czas trwania praktyk.Kto może ubiegać się o praktyki w Centrum Północ-Południe Rady Europy?
- obywatele państw członkowskich Rady Europy Obywatele państw członkowskich Rady Europy oraz
obywatele państw południowych, z którymi współpracuje Centrum Północ-Południe Rady Europy;
- absolwenci studiów wyższych, lub osoby, które zaliczyły co najmniej trzy lata studiów uniwersyteckich (sześć semestrów);
- osoby zające bardzo dobrze co najmniej jeden z oficjalnych języków Rady Europy (angielski i francuski). Znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem. Wymagana jest także umiejętność sporządzania raportów.
Selekcją kandydatów zajmuje się dyrektor zarządzający w porozumieniu z działem, do którego zostają przydzieleni.

Terminy

Pierwsza sesja: styczeń–lipiec 2016 r.
Termin składania wniosków upłynął: 31 października 2015 r.
 
Druga sesja: sierpień–grudzień 2016 r.
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2016 r.

Jak aplikować
Osoby pragnące odbyć praktyki powinny wysłać swoje CV i list motywacyjny w języku francuskim lub angielskim na adres nsc_traineeships@coe.int z zaznaczeniem sesji, o udział w której się ubiegają i liczbę miesięcy, które chcieliby spędzić na praktykach.

Więcej informacji

Fundator

Rada Europy - Centrum Północ- Południewww: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=970487&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864Global Education ProgrammeAvenida da República, 15 - 4şPT-1050-185 Lisboatel.: +1(650)-726-1966