Praktyki w Centrum Tłumaczeń dla Instytucji UE

Fundator: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Centrum Tłumaczeń dla Instytucji UE oferuje praktyki zawodowe dla absolwentów studiów wyższych pochodzących z państw członkowskich UE, jak również z krajów kandydujących. Celem praktyk jest umożliwienie absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poznania specyfiki pracy Centrum.

Minimalny czas trwania praktyk wynosi cztery miesiące, maksymalny sześć miesięcy.

Praktyki w Centrum Tłumaczeń to okazja do:
- Podszkolenia się w dziedzinach, którymi zajmuje się Centrum,
- poznania pracy poszczególnych działów Centrum,
- zdobycie doświadczenia,
- doskonalenia zawodowego.

Praktykanci mogą przeznaczyć część praktyk, maksymalnie jeden dzień w tygodniu, na pisanie pracy dyplomowej lub naukowej.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
- Wykształcenie: ukończenie renomowanego uniwersytetu
- Umiejętności: znajomość dziedzin , którymi zajmuje się Centrum, zdobyta dzięki:
- specjalizacji w ramach studiów
- doświadczeniu zawodowemu lub doświadczeniu zdobytemu w ramach poprzednich praktyk
- praktykom językowym: kandydaci muszą tłumaczyć z dwóch oficjalnych języków UE na swój język ojczysty
- Wymagania językowe: bardzo dobra znajomość jednego z oficjalnych języków UE i dobra znajomość drugiego języka Wspólnoty. Atutem będzie dobra znajomość jednego z dwóch języków roboczych Centrum (angielskiego lub francuskiego).

Kandydaci pochodzący z krajów kandydujących do UE muszą znać bardzo dobrze co najmniej jeden z języków państw kandydujących oraz język angielski lub francuski.

Praktykanci dostaną miesięczny grant w wysokości do 25% podstawowej pensji miesięcznej pracownika kontraktowego kategorii AD5, krok 1, pod warunkiem, że nie otrzymują grantu lub wsparcia finansowego z innego źródła.

Kandydaci mogą pochodzić z państw członkowskich UE i z państw kandydujących.

Termin zgłoszeń będzie ogłoszony na tej stronie.

Fundator

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiejemail: cdt@cdt.europa.euwww: http://cdt.europa.eu/PL/Pages/Homepage.aspxTranslation Centre for the Bodies of the European UnionBâtiment Drosbach12E, rue Guillaume KrollL-1882 Luxembourgtel.: +352 42 17 11 1fax: +352 42 17 11 220