Praktyki w Europejskiej Agencji Leków

Fundator: Europejska Agencja Leków
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejska Agencja Leków organizuje praktyki dla młodych absolwentów studiów wyższychProgram umożliwia praktykantom poznanie pracy Agencji i zrozumienie jej roli w Unii Europejskiej. Praktyki pozwalają na pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu działania jednego z działów Agencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej przedmiotem jej działalności.Grant szkoleniowy
Agencja wypłaca praktykantowi miesięczny grant w wysokości 1350 funtów i pokrywa m.in. koszty podróży.Kto może ubiegać się o praktyki
Program jest skierowany do absolwentów studiów wyższych, na początku swojej kariery zawodowej.Wymagana jest dobra znajomośćjęzyka angielskiego oraz co najmniej jeszcze jednego oficjalnego języka Wspólnoty.Kandydaci powinni posiadać wykształcenie zgodne z kierunkiem działania agencji: farmacja, medycyna, nauki społeczne, opieka zdrowotna, chemia lub technologie informacyjne. Ponadto podania przyjmowane są także od prawników zainteresowanych regulacjami w zakresie leków oraz specjalistów z zakresu zasobów ludzkich, finansów i księgowości.Praktykanci wybierani są spośród obywateli państw członkowskich UE, państw EOG- Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz państw kandydujących.Termin nadsyłania wniosków: 15 czerwca 2015 r.
(praktyki rozpoczynają się w październiku 2015 r.)

Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani, mogą ubiegać się ponownie o praktyki w następnym terminie.Więcej informacji na stronie internetowej

Fundator

Europejska Agencja Lekówwww: http://www.ema.europa.eu/European Medicines Agency 30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdomtel.: +44 (0)20 3660 6000fax: +44 (0)20 3660 5555