Praktyki w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Europejski Bank Inwestycyjny
Deadline: Stały nabór

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oferuje pracę sezonową dla studentów i praktyki dla absolwentów uniwersytetów. EBI jest finansową instytucją Unii Europejskiej. Działa na rzecz integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności ekonomicznej i społecznej Państw członkowskich.

Praktyki
Poszczególne departamenty EIB przyjmują wysoko wykwalifikowanych praktykantów w miarę doraźnych potrzeb. Praktyki trwają od jednego do pięciu miesięcy i poprzedza je określony program, głównie z zakresu finansów, audytu, ekonomii, inżynierii i ogólnego sekretariatu.

Liczba praktyk oferowanych przez Bank jest bardzo ograniczona. Program praktyki zależy ściśle od potrzeb danego departamentu. To on określa również długość praktyki. Departamenty goszczące praktykantów przydzielają im doradców, którzy kierują ich pracą i nadzorują ich szkolenie.

Kto może ubiegać się o praktyki
- Praktykanci powinni być obywatelami państw członkowskich. Jednakże istnieje również możliwość przyjęcia na praktyki kandydatów spoza UE.
- Kandydaci powinni wykazać się solidną znajomością jednego z języków roboczych Banku - francuskiego lub angielskiego.
- Preferencyjnie będą traktowani kandydaci, którzy ukończyli lub rozpoczęli studia z zakresu integracji europejskiej lub z dziedziny związanej z działalnością EIB jako instytucją finansowa UE.

Kandydaci mogą otrzymać wynagrodzenie. Jego wysokość ustala dyrektor zasobów ludzkich. Dodatkowe fundusze mogą otrzymać kandydaci niepełnosprawni.

Nie ma określonego terminu składania aplikacji. Szczegóły dotyczące praktyk oraz formularz aplikacyjny można znaleźć pod adresem: http://www.eib.org/jobs/.

 

Praca sezonowa dla studentów
Europejski Bank Inwestycyjny oferuje również prace sezonowe dla studentów w okresie od czerwca do września, które mają okazją do zdobycia zdobycia doświadczenia i niewielkiego zarobku. Zatrudnieni studenci pomagają w podstawowych pracach administracyjnych. Wybór aplikantów odbywa się na drodze losowania.

 

 

 

O pracę sezonową mogą ubiegać się uczący się studenci w wieku 17-25 lat.

 

 

 

Więcej informacji