Praktyki w Europejskim Centrum Fundacji

Fundator: Europejskie Centrum Fundacji
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejskie Centrum Fundacji (EFC - European Foundation Centre) jest niezależnym międzynarodowym stowarzyszeniem  non-profit, którego celem jest promocja pracy fundacji i fundatorów korporacyjnych w Europie. Fundacja ma siedzibę w Brukseli w Belgii. Oferuje praktyki osobom z Europy i całego świata.

 

Praktyka w Fundacji stwarza okazję, aby mieszkać i pracować w Belgii i zdobywać podstawowe umiejętności zawodowe. Praktykanci powinni być osobami otwartymi, obowiązkowymi i mieć poważny stosunek do pracy.

 

 

 

EFC poszukuje studentów uniwersytetów gotowych na roczną przerwę od studiowania przed przystąpieniem do ostatniego roku nauki lub absolwentów, którzy ukończyli studia rok lub dwa lata wcześniej. Znajomość angielskiego jest wielce wskazana a znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem.

 

 

 

 

EFC oferuje

 

 

 

- Wynagrodzenie w wysokości 720 euro na miesiąc
- Refundację biletu powrotnego do miejsca zamieszkania praktykanta do wysokości 300 euro
- Opłacenie kosztów kursu językowego do limitu ustalonego przez Fundację
- 12 dni roboczych wolnych od pracy
- Miesięczny bilet na transport miejscu w Brukseli na cały czas trwania praktyki
- ubezpieczenie

 

 

 

Praktyka podlega belgijskiemu prawu podatkowemu. Na zakończenie praktyk każdy praktykant otrzyma dokument potwierdzający odbycie praktyk i wykorzystany urlop

 

 

 

EFC zapewnia zakwaterowanie. O jego warunkach praktykant zostanie powiadomiony przed przyjazdem do Brukseli. Średnia cena wynajmu mieszkania dla studentów i praktykantów wynosi od 300 do 500 euro miesięcznie. Trzeba uiścić jednomiesięczną kaucję.

 

 

 

 

Zainteresowani powinni przesłać życiorys i list motywacyjny. Praktyki na ogół rozpoczynają się latem.

 

 

 

 

Terminy składania aplikacji: każde stanowisko ma inny deadline. Ich lista znajduje się tutaj