Praktyki w europejskim oddziale Banku Światowego

Fundator: Bank Światowy
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejski oddział Banku Światowego, z biurami w Paryżu, Brukseli, Londynie i Rzymie oferuje możliwość odbycia praktyk w ciągu całego roku kalendarzowego.

Kandydaci ubiegający się o płatne, trwające od 3 do 6 miesięcy praktyki w europejskim oddziale Banku Światowego powinni:
· Posiadać co najmniej licencjat lub jego odpowiednik z zakresu odpowiadającego działalności Banku. Preferowani są kandydaci z tytułem magistra i/ lub pewnym doświadczeniem zawodowym.
· Wykazać się zainteresowaniem/wykształceniem z ekonomii, finansów, zasobów ludzkich (biuro w Rzymie), stosunków międzynarodowych, handlu międzynarodowego, dziennikarstwa lub innych dziedzin związanymi z pracą Banku.
· Wykazać się zainteresowaniem z zakresu rozwoju.
· Biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie.
· W zależności od praktyki, płynnie posługiwać się francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, językami skandynawskimi lub innym głównym językiem europejskim.
· Biegle posługiwać się komputerem.

Biuro w Brukseli przyjmuje jedynie kandydatów, którzy odbyli praktyki w Komisji Europejskiej.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych praktyk lub dodać swoje CV do bazy danych kliknij: tutaj.

Fundator

Bank Światowy - Biuro w Brukseliemail: infobrussels@worldbank.orgwww: http://www.worldbank.org/en/country/euWorld Bank GroupBrussels OfficeAvenue Marnix 172nd floor 1000 BrusselsBelgiumtel.: +32 2 552 0052fax: +32 2 552 0025