Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki dla tłumaczy

Fundator: Komisja Europejska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Komisja oferuje dwa razy w roku pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń. Praktyki są dostępne także dla tych, którzy w ramach kształcenia przez całe życie otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki i rozpoczynają nową karierę zawodową.Wybrani praktykanci zostaną przydzieleni do sekcji tłumaczeniowej składającej się z tłumaczy posługujących się tym samym językiem ojczystym. Praktykanci będą wykonywać te same zadania, tłumacząc na swój język ojczysty z dwóch oficjalnych języków Wspólnoty. Praktykanci będą pracować pod okiem doświadczonych pracowników. Część praktykantów zostanie przydzielona do biblioteki językowej lub do sekcji zajmującej się terminologią lub innego działu w służbach tłumaczeniowych.Praktykanci są zwykle wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE lub państw kandydujących, chociaż istnieje możliwość przyjęcia ograniczonej liczby osób spoza tych państw.

Termin
Praktyki zwykle rozpoczynają się 1 marca i 1 października.Ubiegający się  o praktyki powinni spełniać następujące warunki:
- ukończony pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego poparty odpowiednim dyplomem przed końcem okresu aplikacji;
- znajomość dwóch oficjalnych języków Wspólnoty w stopniu umożliwiającym tłumaczenia na język ojczysty;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego;
- bardzo dobra znajomość drugiego języka Wspólnoty;
- bardzo dobra znajomość trzeciego języka Wspólnoty (obywatele państw członkowskich UE);
- bardzo dobra znajomość trzeciego języka (obywatele państw trzecich);
- umiejętność tłumaczenia na język ojczysty z dwóch języków Wspólnoty.

Osoby, które wcześniej brały udział w którejś z form dokształcania lub racy w innych unijnych instytucjach, trwających powyżej 6 tygodni (płatnych lub niepłatnych) nie mogą aplikować. Dofinansowanie
Praktykanci otrzymują miesięczny grant wysokości 1000 euro, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie zdrowotne i NW. Praktykanci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe fundusze. Praktyki zaczynają się zwykle 1 marca i 1 października, ale służby tłumaczeniowe mogą też wyznaczyć inny termin.Aby nadesłać swoje zgłoszenie:
- wypełnij formularz aplikacyjny on-line
- wyślij swój wypełniony formularz, najlepiej listem poleconym, przed ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Więcej informacji dotyczących procedury zgłoszeń znajdziesz tutaj. Termin aplikowania upłynął:
- 31 sierpnia 2015 r. na praktyki rozpoczynające się w marcu 2016 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji dotyczących procedury zgłoszeń znajduje się na stroni internetowej.