Praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych

Fundator: Parlament Europejski - Biuro Informacyjne
Deadline: Czekamy na nowy termin

Parlament Europejski oferuje płatne praktyki osobom niepełnosprawnym. W programie praktyk mogą uczestniczyć zarówno absolwenci studiów wyższych, jaki i osoby nie posiadające wyższego wykształcenia. Program obejmuje pięciomiesięczne płatne praktyki dla osób niepełnosprawnych i jest realizowany równolegle do innych programów staży i wizyt studyjnych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego.Głównym celem programu jest zaoferowanie pewnej liczbie osób niepełnosprawnych zdobycia istotnego doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu w Parlamencie Europejskim, dającego im równocześnie możliwość zaznajomienia się z jego działalnością.Dodatkowe cele to:
- zastosowanie w praktyce wyznawanych przez Parlament Europejski zasad dotyczących równości szans poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych w zdobywaniu doświadczenia zawodowego zwiększającego ich szanse na przyszłe zatrudnienie;
- uzyskanie przez Parlament Europejski wkładu i pozytywnego > doświadczenia, jakie niepełnosprawni stażyści mogą wnieść do jego pracy i otoczenia kulturowego;
- przyczynianie się do zwiększania ogólnego stanu świadomości personelu > Parlamentu na temat niepełnosprawności, i pomaganie tym samym w usuwaniu zastrzeżeń i obaw mogących stanowić przeszkody w integracji osób niepełnosprawnychOsoby ubiegające się o praktyki obowiązkowo:
- posiadają obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego;
- mają ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia stażu;
- posiadają dogłębną znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz dobrą znajomość drugiego;
- nie odbyły innego płatnego stażu lub nie były zatrudnione za wynagrodzeniem przez dłużej niż cztery kolejne tygodnie w jakiejś instytucji europejskiej lub na stanowisku przy pośle do Parlamentu Europejskiego;
- przedstawiają zaświadczenie o niepełnosprawnościKandydaci przyjęci na staż otrzymają miesięczne subsydium. Dodatkowe koszty stażu związane bezpośrednio z niepełnosprawnością mogą być pokryte po przedstawieniu zaświadczeń do wysokości maksymalnie 50% kwoty miesięcznego subsydium.Terminy nadsyłania zgłoszeń:
- 15 października (praktyki rozpoczynające się 1 marca)
- 15 maja (praktyki rozpoczynające się 1 października)

Fundator

Parlament Europejski - Biuro Informacyjneemail: epwarszawa@europarl.europa.euwww: http://www.europarl.pl/ul. Jasna 14/16 a00-041 Warszawatel.: +48 22 595 24 70fax: +48 22 595 24 80