Praktyki w Radzie Unii Europejskiej

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Rada Unii Europejskiej - Sekretariat Generalny
Deadline: 2018-03-15

Każdego roku Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej oferuje praktyki płatne, praktyki niepłatne oraz praktyki zarezerwowane dla urzędników państwowych.

PRAKTYKI PŁATNE
Każdego roku Sekretariat Generalny Rady oferuje ok. 100 praktyk trwających 5 miesięcy.
Praktykant będzie przez pięć miesięcy przypisany do jednego z departamentów Sekretariatu
Generalnego Rady Unii Europejskiej

Kryteria selekcji
Kandydaci powinni:
- być obywatelami państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
- ukończyć co najmniej pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego i
posiadać stosowny certyfikat;
- legitymować się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych
języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka
angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.

- W programie nie mogą uczestniczyć urzędnicy państwowi oraz osoby, które korzystały wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych.

Podstawowym kryterium merytorycznym naboru kandydatów będą ich wyniki osiągnięte podczas studiów.
Preferowani będą kandydaci, którzy:
- ukończyli, lub rozpoczęli studia z zakresu integracji europejskiej,
- pracujący w instytucji związanej z Unią Europejską.

Wysokość grantu wynosi 900 euro na miesiąc.

Aplikacje na 2018 r. będą przyjmowane pomiędzy wrześniem 2017 r. a marcem 2018 r.

PRAKTYKI NIEPŁATNE
Praktyki niepłatne przeznaczone są dla studentów, którzy muszą odbyć praktyki w celu
zaliczenia studiów. Praktyki dla studentów trwają od 1 do 5 miesięcy w zależności od
wymagań instytucji edukacyjnej studenta.

Kryteria selekcji
Kandydaci powinni:
- być obywatelami państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
- być studentami trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów
- legitymować się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych
języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka
angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby, które korzystały wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych.

Forumlarz aplikacyjny NIE jest dostępny w internecie. W celu jego pozyskania należy się skontaktować z Biurem Praktyk: stages@consilium.europa.eu

Terminy składania wniosków
- 16 września 2017 r. (na okres 1 lutego-30 czerwca 2018))
- 15 marca 2018 r. (na okres 1 września 2018 - 31 stycznia 2019)

PRAKTYKI DLA URZĘDNIKÓW
Program przeznaczony jest dla urzędników ministerialnych, osób pracujących w agencjach
rządowych lub regionalnych lub korpusu dyplomatycznego państw członkowskich UE i
państw kandydujących. Praktyki trwają od 3 do 5 miesięcy.
Urzędnicy przyjeżdżający na praktyki są zatrudnieni i opłacani przez swoją krajową
administrację.

Kryteria selekcji
Kandydaci powinni:
- być obywatelami państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
- posiadać dyplom studiów uniwersyteckich lub co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe odpowiadające programowi studiów uniwersyteckich;
- legitymować się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych
języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka
angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.

Formularz aplikacyjny NIE jest dostępny w internecie. W celu jego pozyskania należy się skontaktować z Biurem Praktyk - stages@consilium.europa.eu 

Więcej informacji

Fundator

Rada Unii Europejskiej - Sekretariat Generalnyemail: stages@consilium.europa.euwww: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=321&lang=en&mode=gDG AI. Personnel-AdministrationTraineeship Office175 rue de la Loitel.: +322 285 65 36fax: +322 285 84 44