Praktyki w Trybunale Obrachunkowym

Fundator: Trybunał obrachunkowy
Deadline: Czekamy na nowy termin

Trybunał Obrachunkowy jest jedną z instytucji monitorujących UE. Ma prawo sprawdzić pod względem finansowym każde ciało lub osobę zarządzającą lub otrzymującą fundusze wspólnotowe. Trybunał sprawdza instytucje wspólnotowe, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz ostatecznych odbiorców pomocy wspólnotowej.

Trybunał Obrachunkowy organizuje praktyki z zakresu swojej działalności. Mogą one być płatne (1120 euro na miesiąc) lub niepłatne. Trwają maksymalnie pięć miesięcy (3, 4 lub 5 miesięcy). Ze względu na ograniczone środki przeznaczone w budżecie na ten cel, liczba płatnych praktyk jest ograniczona.

Kandydaci ubiegający się o praktyki powinni:
· Być obywatelami państw członkowskich UE;
· Posiadać stopień uniwersytecki lub dyplom upoważniający do uzyskania kategorii A, lub
· Ukończyć co najmniej cztery semestry studiów uniwersyteckich z zakresu obejmującego działania Trybunału;
· Wykazać się chęcią zdobycia praktycznego doświadczenia z zakresu działalności jednego z sektorów Trybunału Obrachunkowego;
· Wykazać się solidną znajomością jednego oficjalnego języka UE;
· Wykazać się dostateczną znajomością przynajmniej jeszcze jednego oficjalnego języka UE;
· Kandydaci, którzy już odbyli praktyki w Trybunale Obrachunkowym, nie będą brani pod uwagę.

Każdego roku dostępne są trzy terminy rozpoczęcia praktyk:
- 1 lutego (deadline 1 września)
- 1 maja (deadline 1 grudnia)
- 1 września (deadline 1 kwietnia)

Więcej informacji

Fundator

Europejski Trybunał Obrachunkowywww: http://eca.europa.eu12, rue Alcide De Gasperi1615 Luxembourgtel.: +352 4398-1