PRaktykuj za granicą

Fundator: Instytut Monitorowania Mediów
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs, w którym zadaniem uczestników jest stworzenie strategii komunikacyjnej dla jednej z trzech polskich fundacji o profilu społecznym. Nagrodami w konkursie są płatne staże w renomowanych agencjach PR za granicą.

Konkurs ma na celu wspieranie studentów, interesujących się zagadnieniami PR w zdobywaniu doświadczenia zawodowego poprzez umożliwianie im rozpoczęcia kariery w branży public relations oraz popularyzację działalności organizacji pożytku publicznego w obszarze CSR.Zadaniem uczestników rywalizacji jest przygotowanie strategii komunikacyjnej na jeden z tematów określonych przez organizatora konkursu, dla jednej z trzech fundacji odpowiedzialnych społecznie, w jednej z trzech wybranych kategorii:
1. Pomagamy ludziom (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”);
2. Pomagamy zwierzętom (Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!);
3. Promujemy kulturę (Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych).

Konkurs składa się z trzech etapów: I - przygotowania strategii komunikacyjnej (brief); II - opis proponowanej strategii; III - prezentacja multimedialna proponowanej strategii, udostępniona w programie SlideShare (w języku angielskim).

Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 1 lipca 2015 r. Do II etapu zakwalifikuje się 21 uczestników. Wyniki II etapu ogłoszone zostaną 1 października 2015 r., a ostateczne wyniki: 13 listopada 2015 r. podczas uroczystej gali.

Kto może wziąć udział w konkursie
Studenci, interesujący się zagadnieniami PR i komunikacji społecznej, którzy w dniu zgłoszenia studiują w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym oraz słuchacze studiów podyplomowych, uczelni publicznych i niepublicznych, w wieku do 35 lat w chwili zgłoszenia do konkursu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, weryfikowana w ostatnim etapie konkursu.

Nagrody
Zagraniczne, płatne staże w Londynie, Pradze i Bukareszcie (odpowiednio: 1., 2. i 3. miejsce), ufundowane przez agencje PR i firmy monitorujące media: Fleishman-Hillard, LEWIS PR i MediaTrust. Staże odbędą się w języku angielskim.

Koszty utrzymania (tj. wynajęcia mieszkania itd.) pokrywa we własnym zakresie student wyjeżdżający na staż. O wysokości wynagrodzenia stażysty decydują agencje przyjmujące na staż.

Terminy odbywania staży
lipiec – wrzesień 2016 r. Dokładny termin stażu będzie ustalany indywidualnie z każdym finalistą i może ulec zmianie; każdy staż trwa minimum 1 miesiąc.

Termin zgłaszania propozycji prac (I etap) upłynął: 31 maja 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

- Więcej informacji
- Regulamin 2015
- Fanpage na Facebooku

Fundator

Instytut Monitorowania Mediówemail: imm@imm.com.plwww: http://www.instytut.com.pl/Al. Jerozolimskie 5300-697 Warszawatel.: (22) 378 37 50fax: (22) 356 21 01