Program Copernic

Fundator: Ambasada Francji W Polsce
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia na naukę we Francji w zakresie zarządzania, skierowany jest do osób posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra ekonomii bądź prawaKto może ubiegać się o stypendium:
- absolwenci do 30 roku życia studiów magisterskich z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a w szczególności do inżynierowie, ekonomiści i prawnicy;
- osoby, które nie były dotychczas stypendystami rządu francuskiego;
- dobra znajomość języka francuskiego jest niezbędna.Czas trwania:
Pobyt jest podzielony na dwie części: 6 miesięcy studiów i 6 miesięcy stażu w przedsiębiorstwieWysokość stypendium:
Stypendysta otrzymuje ok. 760 euro miesięcznie przez 12 miesięcy pobytu we Francji
Inne świadczenia
- Część tej sumy (maksymalnie 34%) zostanie potrącona na pokrycie kosztów zakwaterowania (mieszkania zostaną zarezerwowane).
- Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
- Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.Termin składania wniosków upłynął 8 marca 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji na stronie: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendia/198-2/

Fundator

Ambasada Republiki Francuskiejemail: presse@ambafrance.org.pl, ip-varsovie@diplomatie.gouv.frwww: http://www.ambafrance-pl.org/ul. Piękna 100-477 Warszawatel.: +48 (22) 529 30 00fax: + 48 (22) 529 30 01