Program Euro-Med Młodzież

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Euro-Med Młodzież jest programem regionalnym promującym mobilność i wzajemne zrozumienie młodych ludzi. Wspiera mobilność, edukację nieformalną i kształcenie międzykulturowe.Cele:
Ogólnym celem programu jest wsparcie i wzmocnienie działań organizacji młodzieżowych i młodzieży z regionu euro-śródziemnomorskiego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.Cele szczegółowe czwartej fazy programu:
• pobudzić i zachęcić do wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi z regionu euro-śródziemnomorskiego i do walki stereotypami i uprzedzeniami
• promować aktywne postawy obywatelskie wśród młodzieży i zwiększać poczucie solidarności
• przyczynić się do rozwoju polityki młodzieżowej w różnych krajach regionuDofinansowane działania:Wymiany Młodzieży Euro-Med
Wymiany Młodzieży to spotkania grup młodych ludzi w wieku 15-25 lat z co najmniej czterech różnych państw. Spotkania są okazją do poznania innego kraju, kultury i języka oraz do przedyskutowania różnych spraw. Dzięki tym spotkaniom młodzi ludzie uczą się od siebie wzajemnie oraz odkrywają różnice i podobieństwa swoich kultur. Co więcej, spotkania młodzieży mają także wpływ na lokalną społeczność.Wolontariat Euro-Med
Wolontariat to praca społeczna na rzecz lokalnej społeczności w innym państwie. Wolontariat rozwija solidarność, tolerancję do innych i promuje aktywne obywatelstwo. Wolontariuszami mogą zostać młodzi ludzie w wieku 18-25 lat pochodzący z 37 państw Euro-Med. Wolontariusze mogą podejmować pracę w takich dziedzinach jak kultura, sport, młodzież, opieka społeczna, dziedzictwo narodowe, edukacja, sztuka, środowisko, współpraca na rzecz rozwoju itp.Działania Wspierające Euro-Med
Współpraca, szkolenia i wymiana dobrych praktyk to podstawowe czynniki wpływające na rozwój organizacji młodzieżowych i podmiotów zaangażowanych w pracę z młodzieżą. W ramach tego działania można zorganizować: job-shadowing, seminaria kontaktowe, wizyty studyjne, seminaria i szkolenia.Wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie działań wynosi od 50% do 80% kosztów projektu.Uprawnieni wnioskodawcy:
Organizacje non-profit lub inne podmioty zajmujące się pracą z młodzieżą i edukacją nieformalną (stowarzyszenia młodzieżowe, organizacje społeczne, stowarzyszenia studentów, lokalne władze zajmujące się pracą z młodzieżą itd.).Kraje uczestniczące w programie:
- 27 krajów członkowskich UE
- 8 krajów regionu śródziemnomorskiego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, TunezjaWnioski składane mogą być wyłącznie przez partnerów z krajów regionu śródziemnomorskiego bezpośrednio do odpowiednich oddziałów programu odpowiedzialnych z przyznawanie grantów i zarządzanie programem. W każdym projekcie musi uczestniczyć przynajmniej jeden kraj UE.Terminy składnia wniosków upłynęły:
- 15 stycznia 2013 r.
- 1 lutego 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatoraWięcej informacji na oficjalnej stronie programu - http://euromedyouth.net/.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824