Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

Fundator: Program Grantowy Danone
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” daje możliwość realizacji 32 inicjatywy podejmowanych przez lokalne organizacje w całej Polsce, które doskonale znają problem niedożywienia i wiedzą jak najskuteczniej można mu zaradzić.Cele konkursu:
- Minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci
- Edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej
- Aktywizacja społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym
- Elementy edukacji ekologicznejProjekty mogą być realizowane od 1 listopada 2013 r. do 31 kwietnia 2014 r. (projekty nie mogą być krótsze niż 4 miesiące)Kto może wziąć udział w konkursie:
-
stowarzyszenia
- fundacje
- szkoły
- biblioteki
- domy kultury
- domy dziecka
- grupy nieformalneBudżet: dofinansowanie może wynieść do 7 000 zł.Termin składania wniosków upłynął 22 lipca 2013 r. O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji: www.podzielsieposilkiem.pl

Fundator

Fundacja Bank Żywności SOSemail: bzsos@bzsos.plwww: http://www.bzsos.pl/ul. Stanisława Bodycha 9705-820 Regułytel.: 22 723 02 71, 22 753 85 00fax: 22 723 02 71