Program grantowy mPotęga

Fundator: Fundacja mBanku
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie projektów edukacyjnych z zakresu matematyki, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ich rodziców oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zasięg programu obejmuje 9 województw.Partnerem programu jest Fundacja Dobra Sieć. Głównym celem konkursu jest stworzenie impulsu do poszukiwania kreatywnych, atrakcyjnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież matematyki.Program składa się z dwóch osobnych konkursów grantowych: 1. Dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV–VI)
W ramach tej kategorii można starać się o dofinansowanie edukacji pozaszkolnej najmłodszych:
przygotowania warsztatu dla rodziców z zakresu wspierania dzieci w nauce matematyki, zabaw edukacyjnych i quizów matematycznych do wykorzystania przez rodziców w domu.2. Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
W ramach tej kategorii można starać się o dofinansowanie przygotowania pokazów, zajęć matematycznych, gier, filmików edukacyjnych, prowadzenia internetowych zespołów samopomocowych.Wysokość dofinansowania
Na realizację projektów edukacyjnych można otrzymać granty w wysokości od 2000 do 8000 zł.Czas trwania projektów: od 2 do 4 miesięcy. Kto może się ubiegać o grant
organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz grupy nieformalne z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.Termin składania wniosków upłynął: 11 maja 2015 r., o godz. 12.
Wnioski składało się poprzez formularz wniosków online.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji

Fundator

Fundacja mBankuemail: fundacja@mbank.plwww: http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/ul. Senatorska 1800-950 Warszawatel.: +48 22 438 23 18fax: +48 22 829 02 97