Program Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole

Fundator: Centrum Edukacji Obywatelskiej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole – program  Centrum Edukacji Obywatelskiej  ma na celu wzbogacenie oferty twórczych zajęć w szkole, podniesienie ich jakości i wartości artystycznej.Program jest skierowany do uczniów i nauczycieli, którzy biorą udział bądź prowadzą zajęcia artystyczne w ramach lekcji i/lub zajęć pozaszkolnych i chcą realizować projekty lokalne, wykorzystując do tego formy teatralne, filmowe i fotograficzne.Konkurs na najlepsze projekty
Zadaniem konkursowym jest opracowanie przez uczestników – zespoły szkolne (maksymalnie 20 osób) – projektu artystycznego na temat: „Moje miejsce, moja historia”. Projekty mogą dotyczyć historii rodzinnych, niezwykłych przygód sąsiada, biografii wybranych mieszkańców, opowieści związanych z miejscem lub konkretnym przedmiotem. Zespół dokonuje też wyboru środków artystycznych, za pomocą których opowie swoją historię. Mogą to być: teatr, widowisko narracyjne, film, fotografia, sztuki wizualne. Jedna z dziedzin sztuki powinna być wiodąca, ale najlepiej, jeśli projekty mają charakter interdyscyplinarny, np. w spektaklu zostanie wykorzystany materiał filmowy i dźwiękowy, a wystawie fotografii będzie towarzyszyć reportaż dźwiękowy.

Nagrody
10 zespołów szkolnych, które zaproponują najciekawsze projekty, weźmie udział w darmowych warsztatach, które poprowadzą specjaliści w dziedzinie teatru, filmu i fotografii i in., twórcy Kulthurry!
Warsztaty dzielą się na:
– trzydniowe warsztaty twórcze dla młodzieży;
– trzydniowe warsztaty dla nauczycieli, dotyczące metod pracy twórczej. Warsztaty dla nauczycieli odbędą się w Warszawie, 24–26 września 2015 r.;
– udział w kursie e-coachingowym z edukacji kulturalnej, pod opieką mentorów, na platformie dobrzeuczymy.pl.20 nauczycieli, których projekty zostaną ocenione najwyżej, będzie mogło wziąć udział w kursie e-coachingowym Kulthurry! Kurs rozpocznie się po wakacjach.Program oferuje również wsparcie zwycięskich zespołów w postaci:
– materiałów pomocniczych (książki, broszury, DVD);
– promocji w mediach;
– stałego kontaktu ze specjalistami (m.in. za pośrednictwem bloga).Rezultatem warsztatów będą prace artystyczne grup uczestniczących w programie: filmy, zdjęcia, spektakle, widowiska narracyjne, słuchowiska, i in.Zgłoszenia
Do konkursu należy zgłaszać się przesyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.

Termin zgłoszeń upłynął: 4 maja 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji
 

Fundator

Centrum Edukacji Obywatelskiejemail: ceo@ceo.org.plwww: http://www.ceo.org.plul. Noakowskiego 10/100-666 Warszawatel.: (22)875 85 40, (22)875 85 57fax: (22) 875 85 40 wew. 102